Nowość

Głowaciński Z., Sura P. (red.) 2018.

Atlas płazów i gadów PolskiWydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 9788301199630
Oprawa: miękka
Liczba stron: 350
Język: polski

Instytut Ochrony Przyrody PAN objął patronatem medialnym nowe wydanie Atlasu płazów i gadów Polski pod redakcją Zbigniewa Głowacińskiego i Piotra Sury. Opracowanie jest zespołowym dziełem 12 autorów – zoologów z dużym doświadczeniem herpetologicznym, reprezentujących Polską Akademię Nauk i wyższe uczelnie krajowe. Publikacja obrazuje aktualny stan wiedzy o rozmieszczeniu i charakterze występowania gatunków płazów i gadów w skali całego kraju, wprowadzając istotne zmiany w systematyce i taksonomii u obu tych grup zwierząt w oparciu o najnowsze badania populacyjne i molekularne. Nowy atlas prezentuje dzisiejszy stan poznania krajowej fauny płazów i gadów na tle współczesnej wiedzy paleontologicznej. Ponadto zawiera oryginalne klucze do oznaczania gatunków obu grup systematycznych, uwzględniające także poszczególne stadia rozwojowe płazów. Oprócz walorów poznawczych publikacja zawiera wnioski praktyczne cenne dla ochrony przyrody, w szczególności płazów i gadów. Opracowanie, jakkolwiek naukowe, unika hermetycznego języka i nadmiaru specjalistycznej terminologii, toteż dostępne jest dla odbiorców o podstawowym przygotowaniu przyrodniczym. W pierwszej kolejności kierowane jest do biologów i przyrodników różnych specjalności zainteresowanych występowaniem, zmianami i ochroną krajowych płazów i gadów, w tym również do studentów nauk biologicznych i leśnych, jak też do nauczycieli i młodzieży szkół średnich. Niewątpliwie będzie przydatne dla wszelkich służb ochrony przyrody i planistów specjalizujących się w przestrzennym zagospodarowaniu kraju.

Książka ukazała się 16 sierpnia 2018 r. nakładem Wydawnictwa PWN https://ksiegarnia.pwn.pl/Atlas-plazow-i-gadow-Polski,750694544,p.html Polecamy!