Aktualności

ZMARŁ PROFESOR STEFAN MICHALIK 23 05 2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 maja 2018 r. zmarł prof. dr hab. inż. Stefan Michalik, nasz serdeczny kolega geobotanik, ekolog, całe zawodowe życie związany z Zakładem, a następnie Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Jego staraniom zawdzięczamy opracowanie nowoczesnych metod obszarowej ochrony przyrody, a przede wszystkim  powstanie i funkcjonowanie w obecnej formie większości parków narodowych i rezerwatów przyrody w polskiej części Karpat.

 Z wielkim smutkiem żegnamy naszego serdecznego kolegę, ciepłego i życzliwego człowieka. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się  dnia 26 maja 2018 r. o godz. 11:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Wieliczce.

Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy
z Instytutu Ochrony Przyrody PAN


37 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FYKOLOGICZNEGO 22 05 2018

W dniach  22-25 maja 2018 r. odbywa się w Krakowie 37 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ: GLONY - ZASTOSOWANIA I PERSPEKTYWY, która jest organizowana przez Instytut Ochrony Przyrody PAN i Zakład Fykologii Instytutu Botaniki PAN. W pierwszym dniu trwania konferencji (22 maja, wtorek) będziemy gościć uczestników w naszym Instytucie.

Otwarcie konferencji przewidziane jest na godz. 11, a o godz. 11.15 rozpocznie się wykład pt. “Building the algal biotechnology sector”.  Abstract i biogram prelegenta (j. angielski)

Wykład przedstawi zaproszony gość - prof. John Day z Culture Collection of Algae and Protozoa, Scottish Association for Marine Science (SAMS), Scottish Marine Institute.

Odnośnik do strony konferencji: http://www.iop.krakow.pl/fykolog

 

FESTIWAL NAUKI I SZTUKI W KRAKOWIE 2018 15 05 2018

testInstytut Ochrony Przyrody PAN wraz z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN serdecznie zapraszają na wydarzenie pod hasłem "zROZUM przyrodę" zorganizowane w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, które odbędzie się dnia 17 maja 2018 roku w okolicach Skałek Twardowskiego (Zakrzówek, ul. Wyłom) lub w przypadku złej pogody w Muzeum Przyrodniczym Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Św. Sebastiana 9 w Krakowie. więcej... 

Z powodu zapowiadanych przez synoptyków na 17 maja złych warunków atmosferycznych zajęcia odbedą się w MUZEUM PRZYRODNICZYM Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

 

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Małgorzatą Łaciak (laciak@iop.krakow.pl) lub Katarzyną Chrząścik (chrzascik@iop.krakow.pl)

 

STYPENDIUM FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ DLA PRACOWNIKA IOP 11 05 2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) po raz 26. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Wśród 100 laureatów jest pracownik Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie dr Maciej Liro. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką FNP przeznaczy na granty w 2018 roku, wynosi blisko 3 mln zł.

 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA IOP PAN 09 05 2018

W związku z unieważnieniem konkursu na dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, uchwała nr 3/2018 Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 23 kwietnia 2018 roku oraz zgodnie z uchwałą nr 4/2018 Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 23 kwietnia 2018 roku zostaje ponownie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Na podstawie § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk  (Dz. U nr 233, poz. 1530), Rada Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję.

 Więcej informacji znajdziecie Państwo w:

Ogłoszeniu o konkursie plik pdf, plik doc

 

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE PROFESORA NADZWYCZAJNEGO W DYSCYPLINIE EKOLOGIA 08 05 2018


Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia, do realizacji interdyscyplinarnych badań w dziedzinie bioróżnorodności, ekologii i ochrony ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem przemian i uwarunkowań zróżnicowania biologicznego i biogeochemicznego ekosystemów polarnych.

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

NATURA I ZMIANY KLIMATU. NAJLEPIEJ BYĆ W CENTRUM ZASIĘGU 25 04 2018

testPortal Nauka w Polsce - Polska Agencja Prasowa (PAP) pisze o badaniach opisanych w niedawno opublikowanym artykule w czasopiśmie Journal of Evolutionary Biology nt. odległych geograficznie populacji ważek i ich możliwości adaptacji do zmiennych warunków. Problemem zajął się zespół badaczy w tym dwóch pracowników Instytutu Ochrony Przyrody PAN: Szymon Śniegula i Maria Gołąb.

Fot. Grzegorz Jędro: Lestes sponsa

Odnośnik do strony PAP:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C29235%2Cnatura-i-zmiany-klimatu-najlepiej-byc-w-centrum-zasiegu.html

Odnośnik do artykułu w Journal of Evolutionary Biology:
https://doi.org/10.1111/jeb.13269

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 08.03.2018 r. 20 03 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Dostawa kamery termowizyjnej z obiektywem.

Więcej informacji w ZAWIADOMIENIU

 

SEMINARIUM IOP PAN 20 03 2018

Zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się nietypowo we wtorek, 10 kwietnia br. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Seminarium wygłosi gość Instytutu dr Carsten Nowak, Senckenberg Research Institute and Natural History Museum Frankfurt (CV).

Tytuł seminarium: "Long-term genetic monitoring of recolonizing carnivore species in Germany: Anthropogenic effects on the genetic structure of wildcats, lynx and wolves in a human-dominated landscape".

Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim.

Serdecznie zapraszamy!

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO DOKTORANTA STYPENDYSTY W INSTYTUCIE OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK, GRANT NR 2017/25/B/NZ8/01852 13 03 2018

Informujemy, że na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym Opus 13, nr grantu: 2017/25/B/NZ8/01852, realizowanym w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wybrano pana Mateusza Raczyńskiego.

 

„KUBA NIEDŹWIEDŹ. HISTORIE Z GAWRY” 09 03 2018

Instytut Ochrony Przyrody PAN objął patronatem merytorycznym książkę „Kuba Niedźwiedź. Historie z gawry” autorstwa Renaty Kijowskiej. To opowieść o niedźwiedziej rodzinie z Tatr napisana z myślą o dzieciach, ale nie tylko, bo i dorośli znajdą w niej wiele dobrego i edukacyjnego przekazu. Książka ukaże się 5 marca br. nakładem Wydawnictwa Znak Emotikon i będzie do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,106858,Kuba-Niedzwiedz-Historie-z-gawry.
okładka książki

Polecamy!

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KAMERY TERMOWIZYJNEJ Z OBIEKTYWEM 08 03 2018

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa kamery termowizyjnej z obiektywem w ramach projektu POIS.02.04.00-00-00 14/16 "Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Zapytanie ofertowe - kamera termowizyjna z obiektywem (pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 - Projekt umowy (pdf)

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 19.02.2018 R. NA DOSTAWĘ KAMERY TERMOWIZYJNEJ 08 03 2018

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 19.02.2018 r. na Dostawę kamery termowizyjnej w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0014/16 „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

UNIEWAŻNIENIE - plik pdf (do pobrania)

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 R., DLA KTÓRYCH PRZEWIDUJE SIĘ OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PZP. 07 03 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r., dla których przewiduje się ogłoszenie zamówienia w trybie Pzp.

 

WYWIAD Z NURIĄ SELVA W „GAZECIE WYBORCZEJ” 27 02 2018

testPolecamy wywiad z dr hab. Nurią Selva, prowadzącą badania nad niedźwiedziami, który został opublikowany w "Gazecie Wyborczej". Nuria porusza sprawę ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Wywiad Jakich niedźwiedzi nam w Polsce potrzeba? Dzikich, prowadzony przez Tomasza Ulanowskiego dostępny  jest na stronie "Gazety Wyborczej" http://wyborcza.pl/7,75400,23071893,ludzie-zejdzcie-z-drogi-bo-niedzwiedz-idzie.html Polecamy!

Fot. Adam Wajrak

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 21 02 2018

UNIEWAŻNIENIE - plik pdf (do pobrania)

Przedmiotem zamówienia jest kamera termowizyjna zgodna z poniższym opisem:

Zapytanie ofertowe - opis przedmiotu zamówienia

 

SEMINARIUM IOP PAN 20 02 2018

Zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek, 5 marca br. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Pani Dorota Kotowska wygłosi seminarium na temat „Ptaki żwirowni - plan badań”.

 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA IOP PAN 07 02 2018

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w OGŁOSZENIU.

 

SEMINARIUM IOP PAN 23 01 2018

Zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się 29 stycznia br. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN (pierwsze piętro), al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.
Pani dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska wygłosi seminarium na temat „Systemy społeczno-ekologiczne, czyli jaka jest rola nauk społecznych w ochronie przyrody”.

 

OFERTA PRACY 19 01 2018

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko doktorant/stypendysta do pracy w projekcie „Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu”, grant nr 2017/25/B/NZ8/01852, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Ochrony Przyrody PAN  

Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta

Wymagania:

1. Ukończone studia magisterskie o profilu biologicznym lub pokrewne (kandydaci z Polski mogą być także na IV lub V roku studiów magisterskich),
2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
3. Silna motywacja do pracy badawczej,
4. Zaangażowanie w realizację grantu, nawet w czasie nieregularnych godzin pracy,
5. Dodatkowe atuty: udokumentowane doświadczenie naukowo-badawcze (publikacje naukowe, uczestnictwo w konferencjach naukowych, zaangażowanie w realizacji projektów badawczych), dobra znajomość podstaw analiz statystycznych, umiejętność pracy w zespole, entuzjazm do pracy w kraju i za granicą, prawo jazdy kategorii B.

Opis zadań:

Stypendysta-doktorant będzie uczestniczył w realizacji projektu „Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
1. Uczestnictwo w przygotowywaniu badań (sprzęt terenowy/laboratoryjny),
2. Zbiór materiału do eksperymentów (Polska, Szwecja),
3. Hodowla larw w komorach klimatycznych,
4. Pomiary i analizy danych cech historii życiowych (Polska) i fizjologicznych (Belgia),
5. Uczestnictwo w konferencjach/sympozjach naukowych,
6. Przygotowywanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 31 stycznia 2018, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Doktorant, po przyjęciu na studia doktoranckie (w Inst. Ochrony Przyrody, lub innej jednostce naukowej), będzie korzystał ze stypendium finansowanego z projektu OPUS w wysokości 3 000 zł netto miesięcznie przez okres 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. CV uwzględniające osiągnięcia naukowe, doświadczenie w poprzednich projektach badawczych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych w języku polskim lub angielskim (pkt. 12. Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013),
2. List motywacyjny w języku polskim lub angielskim,
3. Odpis dyplomu magistra lub stosowne zaświadczenie,
4. Rekomendacje od poprzedniego opiekuna, naukowego/promotora. 

Rekrutacja odbędzie się w dwóch etapach: 

Etap 1 - ocena złożonych wniosków. Kandydaci o najwyższej uzyskanej ocenie zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną,

Etap 2 - wybór kandydata przez komisję kwalifikacyjną.

Aplikacje w formie pliku PDF proszę wysyłać pod adres e-mail szymon.sniegula@gmail.com

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 07.12.2017 10 01 2018

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 07.12.2017 r. dotyczącego przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 07.12.2017 r., do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018 została wybrana firma audytorska POL-TAX 2 Sp. z o.o.. Oferta tej firmy została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria wyboru ofert i uzyskała największą łączną ilość punktów. Wybór firmy audytorskiej POL-TAX 2 Sp. z o.o. został zatwierdzony przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk.

 

SEMINARIUM IOP PAN 08 01 2018

Zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w przyszły poniedziałek 15 stycznia 2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.
Seminarium na temat „What happened to females? – Population trends in Zamenis longissimus at the northern edge of its range” wygłosi Katarzyna Kurek.


Seminarium prowadzone będzie w języku polskim.