Aktualności

INWAZJA RAKA PRĘGOWATEGO 06 04 2020

Zapraszamy do wysłuchania audycji o inwazji raka pręgowatego, który jest gatunkiem obcym gwałtownie rozprzestrzeniającym się, wypierającym naszego raka szlachetnego.

Z Maciejem Bonkiem z Instytutu Ochrony Przyrody PAN rozmawia Ewa Szkurłat. Emisja audycji:  Radio Kraków 6 kwietnia 2020 r., godz. 14:45.

Link do materiału: http://www.radiokrakow.pl/audycje/ekospotkania/inwazja-raka-pregowatego

 

NAJNOWSZY NUMER "CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ" 30 03 2020

testSerdecznie polecamy i zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" wiosna, 2020!

Wraz z aktualnym numerem czasopismo staje się kwartalnikiem o formule bardziej popularnonaukowej oraz o nowej szacie graficznej! Specjalnie dla Państwa udostępniliśmy dwa artykuły:

"Jak płazy spędzają zimę?" autorstwa_Małgorzaty_Łaciak
http://panel.iop.krakow.pl/…/55479d4de2a0e8ce0b354b6f942451

oraz "Spotkania z niedźwiedziami'' autorstwa Nurii Selvy, Teresy Berezowskiej-Cnoty, Agnieszki Olszańskiej, Agnieszki Sergiel
http://panel.iop.krakow.pl/.../cd481d8c3327369ab2c8dc1256c2b7

Zachęcamy do przeczytania!

test„Chrońmy Przyrodę Ojczystą” (ISSN: 0009-6172) to czasopismo adresowane do przyrodników, zarówno profesjonalnie zajmujących się ochroną przyrody, jak i amatorsko zainteresowanych związaną z nią problematyką. Celem czasopisma jest popularyzacja idei i wspomaganie praktyki ochrony przyrody poprzez publikowanie oryginalnych prac dotyczących aktualnej problematyki z tej dziedziny. Teksty publikowane są w języku polskim.

Papierową, pełną wersję bieżącego oraz archiwalnych numerów "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" można_nabyć_w_naszym_instytucie:
http://www.iop.krakow.pl/sprzedaz_wydawnictw_1_143.html

Więcej_informacji_o_aktualnym_numerze:
http://www.iop.krakow.pl/artykuly_1_548.html?wydawnictwo_id=366

Informacje_redakcyjne:
http://www.iop.krakow.pl/informacje_redakcyjne_1_151.html

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 25 03 2020

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie nauk biologicznych (w zakresie: ekologia i ochrona przyrody)
Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 25.03.2020r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Katarzyna Zając zostanie zatrudniona w Zakładzie Bioróżnorodności IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.04.2020 r.

 

IDZIE WIOSNA. SŁYCHAĆ JUŻ ŻABĘ TRAWNĄ! 23 03 2020

O żabie trawnej – jednym z najbardziej pospolitych płazów w Polsce, ale być może też jednym z najszybciej ginących – opowiada Maciej Bonk z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w audycji prowadzonej przez Ewę Szkurłat. Audycja została wyemitowania w Radiu Kraków 23 marca 2020 r. o godz. 14:50.

Link do materiału: https://www.radiokrakow.pl/audycje/ekospotkania/idzie-wiosna-slychac-juz-zabe-trawna/?fbclid=IwAR2mDe-Y2LCKSv-IvfwdXxbxcmfyz41kWE7bcxrR4yVlLcN-i437htUmO1A/

 

KOMUNIKAT 14 03 2020

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i ograniczenia ryzyka chorobowego, system pracy Instytutu Ochrony Przyrody PAN zostaje zmieniony. Możliwość wejścia do instytutu oraz bezpośredni kontakt z pracownikami IOP będzie utrudniony do odwołania. Zalecany kontakt za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@iop.krakow.pl lub bezpośrednio do danego pracownika.

Dyrekcja IOP PAN

 

OFERTA PRACY 06 03 2020

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje studenta do realizacji pracy magisterskiej w ramach projektu badawczego „Bezpośrednie i długotrwałe efekty projektów rewitalizacji rzek w polskich Karpatach", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 15.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID-19 przesuwamy termin składania ofert z 30 marca na 25 kwietnia, a termin rozstrzygnięcia konkursu na 28-30 kwietnia.

Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

SEMINARIUM IOP PAN 05 03 2020

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się  09. marca 2020 (poniedziałek), o godzinie 13-tej, w sali konferencyjnej Instytutu.

Tym razem będziemy mieć przyjemność wysłuchania dwóch referatów:

1. Mgr Teresa Berezowska-Cnota:  "Ekologia osobników "problemowych": czynniki osobnicze wpływające na występowanie zachowań konfliktowych u niedźwiedzi brunatnych" - prezentacja przed otwarciem przewodu doktorskiego

2. Mgr Adam Ćmiel: "Uwarunkowania siedliskowe międzygatunkowych różnic w biologii małży z rodziny skójkowatych (Unionidae)" - prezentacja przed obroną

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

CO TO JEST „MEGAFAUNA”? 04 03 2020

testCo to jest „megafauna”?

„Megafauna” fascynowała ludzi od początku ludzkości, kiedy to duże zwierzęta, którymi się żywiliśmy, konkurowały z nami i zabijały nas, były malowane na ścianach jaskiń. Dziś wiemy również, że megafauna odgrywa kluczową i niezastępowalną rolę w ekosystemach.

Międzynarodowy zespół naukowców, kierowany przez Marcosa Moleóna z Uniwersytetu w Granadzie przy udziale Nurii Selvy z naszego Instytutu, zajął się tym pytaniem i stwierdził, że definicje megafauny w literaturze naukowej obejmują bardzo różne kombinacje gatunków: od najmniejszych organizmów łatwo widocznych na zdjęciach do największych kręgowców na ziemi.

Dla biologa morskiego zajmującego się dnem morskim megafauna może być krabem lub ślimakiem morskim, dla badacza gleby megafauna może być dżdżownicą, dla paleontologa megafauna odnosi się do kręgowców o podobnej lub większej masie ciała niż ludzie, a dla niektórych ekologów lądowych tylko „megaroślinożerców” („megaherbivores”, czyli zwierzęta roślinożerne, których masa ciała jest większa niż tona) należy oznaczyć jako megafaunę. Termin ten był używany i ewoluował w obrębie każdej dyscypliny, przy niewielkim związku między wieloma dyscyplinami związanymi z megafauną. W omawianym artykule przeglądowym autorzy sugerują, że sama wielkość zwierzęcia jest niewystarczająca, aby odpowiednio opisać czym jest megafauna, i proponują nowe definicje, które uwzględniają także funkcję ekologiczną i cechy poszczególnych gatunków.

Powyższy artykuł przeglądowy jest wynikiem wspólnych wysiłków biologów i ekologów badających lądowe, morskie i słodkowodne ekosystemy z instytucji badawczych wszystkich kontynentów. Został on opublikowany w czasopiśmie Proceedings of the Royal Society B, a informacja o nim znalazła się na okładce marcowego wydania.


Link do artykułu:
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2019.2643

Fot. Adam Wajrak

 

KOTY W POLSCE 21 02 2020

testW związku z dochodzącymi do nas informacjami, że pojawiają się wątpliwości co do statusu kota domowego załączamy poniższą grafikę. W myśl Ustawy o ochronie zwierząt, kot domowy nie powinien być zaliczany do zwierząt wolno żyjących i nieudomowionych. Dbajmy o nasze koty, opiekujmy się nimi mądrze i odpowiedzialnie.

 

Projekt graficzny: K. Skakuj

 

 

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO 20 02 2020

 
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni na stanowisku profesora nadzwyczajnego, doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk biologicznych, do realizacji i koordynowania interdyscyplinarnych badań w  zakresie badań behawioralnych bezkręgowców, ekologii ich populacji i powiązanych działań z zakresu ochrony przyrody, z uwzględnieniem zabiegów ochrony aktywnej, szczególnie restytucji populacji gatunków mięczaków związanych z siedliskami wodnymi i wodno-błotnymi.

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

WARSZTATY BearConnect 18 02 2020

W Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 11 lutego 2020 r. odbyły się drugie warsztaty z udziałem interesariuszy projektu BearConnect. W warsztatach uczestniczyło ponad 40 uczestników z 17 krajów europejskich, którzy wraz z zespołem BearConnect dyskutowali na temat wstępnych wyników i przyszłych możliwości przedłużenia tego dużego projektu współpracy.

testtest

 

 

 

SEMINARIUM IOP PAN 18 02 2020

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się  24. lutego 2020 (poniedziałek), o godzinie 13-tej, w sali konferencyjnej. 

Naszym prelegentem będzie mgr Alberto García Rodríguez (IOP PAN), który wygłosi referat zatytułowany „Dyspersja nasion przez niedźwiedzia brunatnego - przegląd badań".

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

 

POST-DOC W PROJEKCIE FINANSOWANYM PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI “INTEGRATING EFFECTS OF ANTHROPOGENIC AND NATURAL STRESSORS ACROSS THE ORGANISM’S LIFE CYCLE” 13 02 2020

Post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki “Integrating effects of anthropogenic and natural stressors across the organism's life cycle grant OPUS 17 (grant no. 2019/33/B/NZ8/00521),

W:

Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

SEMINARIUM IOP PAN 13 02 2020

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się  17. lutego 2020 (najbliższy poniedziałek), o godzinie 13-tej, w sali konferencyjnej. Naszym gościem będzie mgr Aleksandra Kolanek z Uniwersytetu Wrocławskiego, która wygłosi referat zatytułowany „Mapowanie rozmieszczenia płazów i gadów - najnowsze trendy i dobre praktyki z implikacjami dla krajowego atlasu herpetofauny".

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

NOWA PUBLIKACJA 13 02 2020

testJak wdrażać koncepcję usług ekosystemowych na poziomie lokalnym?

Koncepcja usług ekosystemowych czy korzyści pochodzących z przyrody jest testowana i badana od kilkudziesięciu lat, często jedynie na poziomie teoretycznym. W artykule autorstwa Joanny Tusznio i współpracowników pt. „Application of the ecosystem services concept at the local level – Challenges, opportunities, and limitations”, którego współautorkami są Agata Pietrzyk-Kaszyńska i Agnieszka Olszańska z naszego Instytutu, dyskutujemy dlaczego zastosowanie koncepcji usług ekosystemowych wydaje się trudne, szczególnie na poziomie lokalnym. Chcąc zbadać teoretyczne wyzwania pojawiające się podczas wdrażania koncepcji usług ekosystemowych, przeanalizowaliśmy wyniki dziesięciu moderowanych warsztatów poświęconych postrzeganym korzyściom z przyrody i ich mapowaniu, zrealizowanych w ramach projektu LINKAGE (http://linkage.iop.krakow.pl/). Warsztaty prowadzone były zarówno z ekspertami zajmującymi się ochroną przyrody, jak i z przedstawicielami lokalnych liderów i osób zainteresowanych ochroną zasobów naturalnych.

Wyniki naszych analiz wskazują wyraźnie, iż lokalni interesariusze są w stanie rozwiązać praktyczne problemy związane z mapowaniem usług ekosystemowych. Istotne jest jednak wyznaczenie realistycznych celów czy opracowanie dokładnych definicji stosowanych pojęć, tak by respondenci mieli możliwość odróżnienia funkcji ekosystemów od usług i od korzyści czy postrzeganych wartości. Wyzwaniem dla respondentów bywa też sama klasyfikacja usług ekosystemowych stosowana w literaturze, a nie zawsze adekwatna do użycia w badaniach na poziomie lokalnym czy kwestia postrzegania, gdzie dana usługa jest „produkowana”, a gdzie się z niej korzysta. Badani często odnoszą się też do kwestii monetarnej wyceny usług ekosystemowych. Jakościowy charakter badań, dobór respondentów i ich subiektywne opinie mają również znaczenie dla uzyskanych wyników.

Moderowane warsztaty, w trakcie których interesariusze mieli możliwość dyskusji nad koncepcją usług ekosystemowych, definiowania postrzeganych usług i korzyści, oraz ich mapowania okazały się być bardzo skuteczne w angażowaniu badanych w dyskusję dotyczącą znaczenia i ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych. Twierdzimy zatem, że koncepcja usług ekosystemowych może służyć jako skuteczne narzędzie do angażowania lokalnych interesariuszy w konstruktywne dyskusje na temat przyrody i planowania przestrzennego.

Artykuł dostępny tu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221204162030019X#s0065

 

SEMINARIUM IOP PAN 10 02 2020

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się wyjątkowo 12. lutego 2020 (najbliższa środa), o godzinie 11-tej, w sali konferencyjnej. Naszym gościem będzie dr Mateusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  który wygłosi referat zatytułowany „Osad czynny oczami biologa".

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

WSPÓŁPRACA Z NORTH GUJARAT UNIVERSITY - BADANIA NAD SĘPAMI 31 01 2020

test Instytut Ochrony Przyrody PAN współpracuje z North Gujarat University (Patan, Indie) w związku z prowadzonymi wspólnie badaniami dotyczącymi usług ekosystemowych świadczonych przez sępy w praktykach pogrzebowych Parsów.

 

Ze strony naszego instytutu głównymi osobami zaangażowanymi w badania są: Nuria Selva, Agnieszka Olszańska oraz Aida Parres Lluch. W ramach współpracy do naszego instytutu przyjechała studentka Jill Patel, która wykonuje swoją pracę magisterską pod kierownictwem Nishitha Dharaiya, który jest główną osobą zaangażowaną w badania ze strony indyjskiej oraz Nurii Selvy z naszego instytutu.

test

 

SEMINARIUM IOP PAN 24 01 2020

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się 27. stycznia 2020 r. (najbliższy poniedziałek), o godzinie 11-tej, w sali konferencyjnej. Naszym gościem będzie mgr inż. Arkadiusz Fröhlich z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który wygłosi referat zatytułowany „Dzięcioły, mikrosiedliska nadrzewne, bioróżnorodność - nowe aspekty ekologiczne i ochroniarskie".

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

SEMINARIUM 09 01 2020

testSerdecznie zapraszamy na specjalne łączone seminarium Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się 17. stycznia 2020 (piątek)  o godzinie 13-tej, w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody. Naszym gościem będzie prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański z Państwowej Agencji Atomistyki, emerytowany profesor Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, który wygłosi referat zatytułowany „Koniec świata. Globalne zmiany klimatu i inne zagrożenia”. Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenie przygotowane przez Profesora, opisujące tematykę, która będzie poruszana na wykładzie.

„Różne są definicje ‘końca świata’=  koniec wszechświata, naszego układu słonecznego, naszej planety – dla nas ludzi to koniec życia na Ziemi, może tylko naszego gatunku lub tylko koniec cywilizacji.  Przyczyny mogą być naturalne – jak wybuch megawulkanu, impakt planetoidy, zmiana pola magnetycznego Ziemi,  lub może to być  samozagłada człowieka w wyniku zmian klimatu, wojny jądrowej, pandemii.  Tematem wystąpienia będą scenariusze właśnie  takiego ‘końca świata’. "

Serdecznie zapraszamy!