Aktualności

CHROŃMY PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ W FORMIE PARKU NARODOWEGO - APELUJĄ NAUKOWCY 15 02 2019

PAP NAUKA W POLSCE pisze o przyjętej rezolucji w sprawie natychmiastowego objęcia całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego i powstrzymanie tam działalności leśnej. Rezolucję ogłosili  uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej nt. ochrony lasów naturalnych, która odbyła się w Warszawie.

Tekst rezolucji pt."Białowieża Forest: Hands off and eyes on!" przygotowali specjaliści zajmujący się ekologią, ochroną przyrody i biologią lasu - uczestnicy konferencji "Forests at risk: Białowieża and beyond" (Lasy w niebezpieczeństwie: nie tylko Puszcza Białowieska), która odbyła się w dniach 12-15 luty 2019 r. w Warszawie a współorganizatorem był Instytut Ochrony Przyrody PAN. Wzięło w niej udział ok. 150 osób z 24 krajów.

Informacja o rezolucji na stronie PAP NAUKA W POLSCE
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32857%2Cchronmy-puszcze-bialowieska-w-formie-parku-narodowego-apeluja-naukowcy.html

Pełen tekst rezolucji można znaleźć na stronie
http://www.forestsatrisk.eu/file/ForestsAtRisk_BialowiezaResolution.pdf,

a także na stronie konferencji
http://www.forestsatrisk.eu/

 

SEMINARIUM IOP PAN 14 02 2019

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN 20 lutego o godzinie. 14:00 w sali konferencyjnej (al. A. Mickiewicza 33, Kraków). 

Pani Marta Potoczek przedstawi referat "Wpływ cech mezo- i mikrosiedlisk na rozmieszczenie i rozród salamandry plamistej Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)".

 

SEMINARIUM IOP PAN 11 02 2019

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN które odbędzie się 18 lutego (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej (al. A. Mickiewicza 33, Kraków). Pani mgr Sylwia Pustkowiak przedstawi referat "Wpływ pojedynczych elementów oraz informacji socjalnej na występowanie i liczebność ptaków krajobrazu rolniczego".

 

OTWARCIE PRACOWNI DIGITALIZACJI 01 02 2019

W dniu 31 stycznia 2019 r. w Instytucie Ochrony Przyrody PAN została oficjalnie otwarta „Pracownia digitalizacji” utworzona w ramach projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Matematycznego PAN z Warszawy (Lider Projektu), Instytutu Botaniki PAN w Krakowie (Partner w Projekcie), Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie (Partner w Projekcie) oraz pracownicy Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

testSpotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez Dyrektora Instytutu dr hab. Elżbietę Wilk-Woźniak. Następnie Pani mgr Hanna Kuciel omówiła zakres zadań wykonanych w ramach projektu niezbędnych do utworzenia „Pracowni digitalizacji” i zaprosiła gości do zwiedzenia pracowni. Zespół pracowników merytorycznych IOP PAN zademonstrował nowo zakupiony sprzęt do skanowania obiektów oraz omówił założenia i cele projektu. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń z zakresu digitalizacji dokumentów, map itp.

Relacja z otwarcia Pracowni digitalizacji

Fot. Joanna Wójcik

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 31 01 2019

Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 28.12.2018r. na stanowisko asystenta w IOP PAN, 31.01.2019.

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN,  ogłoszonym w dn. 28.12.2018r. i rozstrzygniętym dn. 30.01.2019 r. przez Komisję Konkursową, mgr Wojciech Krztoń   zostanie zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Biologii Wód IOP PAN, od dn. 01.02.2019 r.

 

BADANIA SINIC W PODKRAKOWSKICH ZBIORNIKACH WODNYCH 29 01 2019

Sinice to bakterie od zawsze obecne we wszystkich zbiornikach wodnych na Ziemi. To najstarsze organizmy, które zostały wykryte na naszej planecie. Pierwsze skamieniałości, w których znaleziono ich ślady, mają od 3,3 do 3,5 miliarda lat. Sinice są pionierami życia na Ziemi i jak każdy organizm przeprowadzający fotosyntezę produkują tlen. Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Sinice oceaniczne produkują połowę tlenu na naszej planecie, obok lasów deszczowych, drzew i wszystkich roślin lądowych. W biotechnologii o sinicach mówi się, że są “eldorado” nieodkrytych związków, które mogą mieć działanie terapeutyczne. Przez to, że są to takie prastare organizmy, mają bardzo ciekawe metabolity wtórne (produkty metabolizmu - red.): peptydy, tłuszcze i inne różnego rodzaju związku, które mogą być naturalnymi związkami leczącymi współczesne choroby cywilizacyjne. Zresztą już teraz dużą popularność w dietetyce zyskała spirulina - gatunek sinic nie produkujących toksyn, dostępny w sprzedaży również w Polsce. Przypisuje mu się duże wartości odżywcze.

W ostatnim stuleciu zauważa się, że jest ich coraz więcej w zbiornikach wodnych, szczególnie tam gdzie  występuje duże zanieczyszczenie. Zbiorniki wodne w okolicach Krakowa będzie badał Wojciech Krztoń z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Zapraszamy do wysłuchania audycji którą przygotowała Ewa Szkurłat w RADIU KRAKÓW

https://www.radiokrakow.pl/audycje/pracuja-na-nobla/badania-sinic-w-podkrakowskich-zbiornikach-wodnych/

 

ZAPROSZENIE 24 01 2019

Zaproszenie na otwarcie Pracowni digitalizacji IOP PAN powstałej w ramach realizowanego projektu pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na otwarcie Pracowni digitalizacji IOP PAN w dniu 31 stycznia 2019 r. o godzinie 11.00.

Więcej informacji znajdą Państwo w Zaproszeniu.

 

„ZACZĘŁO SIĘ OD TATR” – KONFERENCJA 22 01 2019

„Zaczęło się od Tatr” – konferencja n.t. ochrony polskiej przyrody

testInstytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji „Zaczęło się od Tatr. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody".

W 1868 r. została uchwalona, a w 1869 r. weszła w życie ustawa o ochronie kozic i świstaków, która była pierwszym nowoczesnym aktem prawnym w zakresie ochrony przyrody na ziemiach polskich i jednym z pierwszych w skali światowej. 50 lat później, z końcem 1919 r. powołano Tymczasową  Państwową Komisję Ochrony Przyrody, która, przekształcona później w PROP, była pierwszym organem państwowym zajmującym się ochroną przyrody.


Te dwie doniosłe rocznice skłaniają do refleksji zarówno nad rozwojem ochrony przyrody w Polsce, jej stanem obecnym jak również  perspektywami na przyszłość. Dyskusji na ten temat ma temu służyć konferencja: „Zaczęło się od Tatr. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody", na którą zapraszamy naukowców, praktyków, działaczy organizacji społecznych, publicystów – wszystkich zainteresowanych ochroną polskiej przyrody.

testKonferencja odbędzie się w dniach: 22-23 listopada 2019 w salach Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizatorzy konferencji: Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie; Tatrzański Park Narodowy; Nauka dla Przyrody, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej.

Więcej informacji TUTAJ.

Fot. Elżbieta Wilk-Woźniak

 

PRACA W ZAKOPANEM 22 01 2019

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni laboranta do pracy w laboratorium hodowli tkankowych roślin w Zakopanem.

Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

OGŁOSZENIE O PRACY W PROJEKCIE NCN SONATA BIS 21 01 2019

Instytut ochrony Przyrody PAN poszukuje osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu NCN Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”.

Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

LIST DYREKTORÓW IPAN PO ZABÓJSTWIE PREZYDENTA GDAŃSKA PAWŁA ADAMOWICZA 17 01 2019

List Dyrektorów IPAN po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Pełna treść listu pod linkiem.

 

STANOWISKO PAN W SPRAWIE MASOWEGO ODSTRZAŁU DZIKÓW 17 01 2019

Autorami dokumentu jest prezes PAN oraz czterech ekspertów - członków PAN, zajmujących się naukowo różnymi aspektami związanymi z problemem odstrzału dzików oraz ASF. Prof. Marek Konarzewski zajmuje się zagadnieniami z pogranicza ekologii ewolucyjnej i fizjologii (m.in. ssaków), prof. Henryk Okarma zajmuje się z kolei m.in. problemami ekologii zwierząt, biologii łowieckiej i ochrony przyrody. Prof. Zygmunt Pejsak jest specjalistą chorób świń, a prof. Romuald Zabielski zajmuje się fizjologią zwierząt i prewencją weterynaryjną.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,32486,stanowisko-pan-do-walki-z-asf-nie-wystarczy-odstrzal.html

 

OKREŚLONO NOWE GATUNKI INWAZYJNE GROŹNE DLA ŚRODOWISKA UE 17 01 2019

Niewystępujące dotąd w Europie gatunki, m.in. ryb, raki czy wiewiórkę - zaliczono do najgroźniejszych inwazyjnych gatunków obcych, które mogą zagrozić przyrodzie UE. Większość pochodzi ze strefy tropikalnej, w Polsce miałyby małe szanse na przetrwanie - ocenia biolog dr Wojciech Solarz z IOP PAN w Krakowie.

Najwięcej gatunków potencjalnie groźnych dla przyrody UE pochodzi z Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Gatunki wodne mogą zostać przypadkowo zawleczone do Europy przede wszystkim za pośrednictwem dalekodystansowej żeglugi, a bezkręgowce lądowe mogą dokonać inwazji np. wraz z importowanymi roślinami. Najbardziej zagrożone potencjalnymi inwazjami nowych gatunków obcych są na naszym kontynencie regiony biogeograficzne: śródziemnomorski, kontynentalny oraz rejon wysp wulkanicznych na Atlantyku u wybrzeży Europy i Afryki.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,32422,okreslono-nowe-gatunki-inwazyjne-grozne-dla-srodowiska-ue.html

 

DLACZEGO NIEDŹWIEDZIE NIE ŚPIĄ? 08 01 2019

test W górach zwyczajowo mawia się, że skoro niedźwiedzie poszły spać, to nadchodzi sroga zima, natomiast jeśli opuszczają gawry, to zwiastuje to koniec zimowej pogody.  Aby przekonać się, czy to prawda, zespół badaczy z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego przeanalizował dane dotyczące zimowej aktywności niedźwiedzi w Bieszczadach sięgające aż 1987 roku.

Okazało się, że w ciągu ostatnich 30 lat aktywność niedźwiedzi w Bieszczadach była obserwowana w zimie coraz częściej, co można powiązać z ociepleniem klimatu oraz rosnącą populacją niedźwiedzi. Mądrość górali w dużej mierze została potwierdzona: niedźwiedzie rzeczywiście są bardziej skore do pozostania w gawrach, kiedy na zewnątrz panują mrozy, a pokrywa śniegu jest gruba. Jednak analizy wykryły jeszcze jeden czynnik sprzyjający zimowej bezsenności niedźwiedzi: dokarmianie zwierząt kopytnych. Miejsca dokarmiania zwierzyny stanowią gwarancję łatwego zdobycia pożywienia nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Nie dziwi więc, że niedźwiedzie częściej decydowały się na utrzymanie aktywności, jeśli w pobliżu dostępne były duże ilości karmy. W ten sposób tworzy się błędne koło: osobniki, które ze względu na obfitość karmy decydują się na utrzymanie aktywności podczas śnieżnej i mroźnej pogody, stają się bardziej zależne od dokarmiania, ponieważ naturalne źródła pokarmu są trudniej dostępne w warunkach zimowych. Wyniki te pokazują, jak zmiany klimatu w powiązaniu z pokarmem dostarczanym przez człowieka wpływają na zachowanie niedźwiedzi. W miarę jak zimy będą stawać się coraz łagodniejsze, będziemy częściej spotykać niedźwiedzie aktywne zimą, szczególnie w rejonach, gdzie prowadzi się dokarmianie zwierząt.

Bojarska, K., Drobniak, S., Jakubiec, Z., Zyśk-Gorczyńska, E. (2019) Winter insomnia: how weather conditions and supplementary feeding affect the brown bear activity in a long-term study. Global Ecology and Conservation, https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00523

Fot. Zdjęcie z fotopułapki IOP PAN

 

SEMINARIUM IOP PAN 08 01 2019

Zapraszamy Państwa na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN  w Krakowie, które odbędzie się 14 stycznia br., w sali konferencyjnej instytutu (al. A. Mickiewicza 33), o godzinie 13-tej. 

Będziemy mieli przyjemność wysłuchania dr hab. Tadeusza Zająca, prof. IOP PAN, który przedstawi referat zatytułowany: "Renaturyzacja Delty Środkowej Nidy, czyli jak wdrożyć naukę (chemia, geologia, geografia, biologia, nauki społeczne i ekonomia) do praktyki w projekcie LIFE+"

Referat będzie prezentacją dużego projektu badawczo-aplikacyjnego, rozpoczynającego się w naszym instytucie.

Serdecznie zapraszamy!

 

SEMINARIUM IOP PAN 02 01 2019

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN 7 stycznia 2019 r., o godz. 13:00 w sali konferencyjnej (al. A. Mickiewicza 33, Kraków). 
Dr Mateusz Ledwoń (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie) przedstawi referat zatytułowany: "M. Ledwoń, G. Neubauer, A. Żmuda, A. Flis.  Dlaczego mama nas opuściła? – strategie rozrodcze samców i samic rybitwy białowąsej".