Aktualności

Europejska Karta Naukowca i Kodeksu Postępowania (HR EXCELLENCE IN RESEARCH) | 2016.08.30

EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA I KODEKSU POSTĘPOWANIA (HR EXCELLENCE IN RESEARCH) – POPARCIE DYREKTORA INSTYTUTU OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

testInstytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk otrzymał logo HR Excellence in Research w sierpniu 2017 r.

W dniu 06.06.2015 roku Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Henryk Okarma podpisał deklarację poparcia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania.

Dyrektor potwierdza, że IOP PAN chce polepszać i doskonalić warunki prowadzenia badań naukowych. Wiele zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania jest odzwierciedlonych w polityce Instytutu, jednak niektóre działania powinny być polepszone i wzmocnione. W tym celu dokonano analizy istniejącego stanu warunków prowadzenia badań i kodeksu postępowania, a na podstawie jej wyników przygotowano plan działania i monitoringu, tak aby w najbliższym czasie wszystkie zasady zostały wdrożone w politykę IOP PAN w jak najwyższym stopniu.

Dyrekcja IOP PAN w pełni popiera prawa i obowiązki, które powinny być przestrzegane przez Instytut i naukowców. Wdrożenie proponowanego planu działania pozwoli stać się Instytutowi atrakcyjnym miejscem prowadzenia badań naukowych na najwyższym międzynarodowym poziomie.

STRONA W BUDOWIE

Ulepszamy naszą stronę internetową. Powinniśmy wkrótce zakończyć prace. Dziękujemy za cierpliwość.