Aktualności

Europejska Karta Naukowca i Kodeksu Postępowania (HR EXCELLENCE IN RESEARCH) | 2016.08.30

EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA I KODEKSU POSTĘPOWANIA (HR EXCELLENCE IN RESEARCH) – POPARCIE DYREKTORA INSTYTUTU OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

testW dniu 06.06.2015 roku Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Henryk Okarma podpisał deklarację poparcia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania.

Dyrektor potwierdza, że IOP PAN chce polepszać i doskonalić warunki prowadzenia badań naukowych. Wiele zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania jest odzwierciedlonych w polityce Instytutu, jednak niektóre działania powinny być polepszone i wzmocnione. W tym celu dokonano analizy istniejącego stanu warunków prowadzenia badań i kodeksu postępowania, a na podstawie jej wyników przygotowano plan działania i monitoringu, tak aby w najbliższym czasie wszystkie zasady zostały wdrożone w politykę IOP PAN w jak najwyższym stopniu.

Dyrekcja IOP PAN w pełni popiera prawa i obowiązki, które powinny być przestrzegane przez Instytut i naukowców. Wdrożenie proponowanego planu działania pozwoli stać się Instytutowi atrakcyjnym miejscem prowadzenia badań naukowych na najwyższym międzynarodowym poziomie.