Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbywają się zazwyczaj co drugi poniedziałek, w sali konferencyjnej Instytutu, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie o godzinie 13:00.

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się wyjątkowo 24 maja (piątek), o godz. 13.tej w sali konferencyjnej IOP (al. Mickiewicza 33, Kraków).

Naszym gościem będzie prof. Adam Kleczkowski, University of Strathclyde w Glasgow https://www.strath.ac.uk/staff/kleczkowskiadamprofessor/

Profesor Kleczkowski przedstawi referat "Bioeconomic modelling of invasive pests and pathogens of plants and forests"

 

Serdecznie wszystkich zapraszamy!