Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbywają się zazwyczaj co drugi poniedziałek, w sali konferencyjnej Instytutu, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie o godzinie 13:00.

 

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium wyjątkowo we wtorek,

dnia 10 kwietnia, 2018 r. o godzinie 12:00, które odbędie się w sali konferencyjnej Instytutu.

Seminarium wygłosi gość Instytutu dr Carsten Nowak, Senckenberg Research Institute and Natural History Museum Frankfurt (CV).

Tytuł seminarium: "Long-term genetic monitoring of recolonizing carnivore species in Germany: Anthropogenic effects on the genetic structure of wildcats, lynx and wolves in a human-dominated landscape".

Seminarium wygłoszone będzie w języku angielskim.

Serdecznie zapraszamy!