Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbywają się zazwyczaj co drugi poniedziałek, w sali konferencyjnej Instytutu, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie o godzinie 13:00.

 

Zapraszamy na seminarium naukowe!test

20 marca 2017 r.,  godz. 13:00

Temat:

„Czy cechy historii życia tłumaczą strukturę i dynamikę populacji zagrożonego gatunku ślimaka Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)? 

 

 

Seminarium przedstawią Państwo: mgr Anna Lipińska i mgr Adam Ćmiel.

Ryc. Anna Lipińska i Adam Ćmiel  

Tytuł ryciny: Zagęszczenie populacji Vertigo moulinsiana w ciągu sezonu (maj-V, czerwiec-VI, lipiec-VII, sierpień-VIII, wrzesień-IX, październik-X) w czasie 3 sezonów (dane terenowe, lata 2008, 2009, 2010 - górny wykres i wynik modelowania - dolny wykres): Sum-suma osobników, Juv-osobniki młodociane, N1-I pokolenie osobników dorosłych, N2- II pokolenie osobników dorosłych, N3- III pokolenie osobników dorosłych.