Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbywają się zazwyczaj co drugi poniedziałek, w sali konferencyjnej Instytutu, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie o godzinie 13:00.

 

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium,

dnia 29 stycznia 2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu.

Temat:

„Systemy społeczno-ekologiczne, czyli jaka jest rola nauk społecznych w ochronie przyrody” - prelegentka  dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska.

Serdecznie zapraszamy!