Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbywają się zazwyczaj co drugi poniedziałek, w sali konferencyjnej Instytutu, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie o godzinie 13:00.

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN w poniedziałek, 26 listopada o godz. 13:00 w sali konferencyjnej.

Pani Monika Eliasz-Kowalska przedstawi referat "Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie okrzemek (Bacillariophyta) oraz na wskaźniki okrzemkowe jezior (Wigierski PN)"..

Serdecznie zapraszamy!