Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbywają się zazwyczaj co drugi poniedziałek, w sali konferencyjnej Instytutu, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie o godzinie 13:00.

Zapraszamy na kolejne seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN w przyszłą środę, 20 lutego o godz. 14 w sali konferencyjnej (al. A. Mickiewicza 33, Kraków). 

Pani Marta Potoczek przedstawi referat "Wpływ cech mezo- i mikrosiedlisk na rozmieszczenie i rozród salamandry plamistej Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)".