Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbywają się zazwyczaj co drugi poniedziałek, w sali konferencyjnej Instytutu, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie o godzinie 13:00.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się 14 października (poniedziałek), o godz. 13.tej w sali konferencyjnej IOP (al. A. Mickiewicza 33, Kraków).

Dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN, przedstawi referat pt. “Co to jest COST i o czym jest Action CA18239 Confremus, czyli "Consevation of freshwater mussels: pan-European approach”.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!