Seminaria instytutowe

Seminaria Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbywają się zazwyczaj co drugi poniedziałek, w sali konferencyjnej Instytutu, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie o godzinie 13:00.

Zapraszamy na seminarium naukowe!

27 lutego 2017 r.,  godz. 13:00

Tematy:

"Siedliskowe uwarunkowania występowania i rozrodu kumaków Bombina spp. w dolinach rzecznych” - wygłosi mgr Małgorzata Łaciak

„Model nakładania się wymagań siedliskowych małży i ryb, w relacji pasożyt-ofiara, w ekosystemie wód płynących" - wygłosi mgr Krzysztof Tatoj

Serdecznie zapraszamy.