Linki

testModuł Sprawozdawczy PBN to funkcjonalność systemu Polskiej Bibliografii Naukowej .
Jest  jedynym, oficjalnym miejscem raportowania danych o publikacjach naukowych (artykułach, monografiach i rozdziałach) które są brane pod uwagę w ocenie polskich jednostek naukowych ubiegających się o środki finansowe z budżetu państwa w zakresie określonym odpowiednimi ustawami wraz z ich późniejszymi zmianami.
Zaraportowane dane o dorobku publikacyjnym od 2013 roku w Module Sprawozdawczym PBN może przeglądać każda zainteresowana osoba w specjalnie do tego przygotowanym MODULE ANALITYCZNYM PBN (aby korzystać z modułu, nie trzeba być zalogowanym użytkownikiem).

 

test"Nauka dla przyrody" to ruch społeczny, powstały z inicjatywy naukowców z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN. Stanowi forum zrzeszające naukowców - specjalistów z różnych dziedzin, afiliowanych w różnych jednostkach naukowych - którzy w oparciu o rzetelną i aktualną wiedzę wspierają ochronę oraz rozważne gospodarowanie bogactwem przyrodniczym Polski. Jest to forum merytorycznej dyskusji o stanie i metodach ochrony przyrody w Polsce.  https://naukadlaprzyrody.pl


testSZKLANE PUŁAPKI
Projekt Szklane Pułapki (www.szklanepulapki.pl) - to ogólnopolski rejestr kolizji ptaków ze szklanymi powierzchniami infrastruktury.
Celem projektu jest dostarczenie danych naukowych, które pomogą zmniejszyć śmiertelność ptaków w wyniku kolizji ze szklanymi powierzchniami infrastruktury.
Zapraszamy do współpracy.
Koordynator projektu i osoba do kontaktu: dr Ewa Zyśk-Gorczyńska, Dolnośląska Stacja Terenowa IOP PAN, e-mail: gorczynska@iop.krakow.pl, szklanepulapki@gmail.com

 

testWilkNet jest inicjatywą integrującą osoby (naukowców, pracowników administracji związanej z ochroną przyrody, jak i przyrodników amatorów) zaangażowane w badania, monitoring i ochronę wilków w Polsce. Celem platformy internetowej WilkNetu jest rozpowszechnianie rzetelnych informacji o biologii i ekologii wilków oraz ich ochronie. WilkNet służy wymianie bieżących informacji o projektach badawczych i monitoringowych oraz wydarzeniach związanych z ochroną wilków. http://wilknet.pl

 

testKrajowy_Punkt_Kontaktowy_PROGRAMÓW_BADAWCZYCH_UE_www.kpk.gov.pl

 

 

test  HORYZONT_2020

 

 

testPortal dla Naukowców EURAXESS POLAND: www.euraxess.pl

 

 

testRepozytorium Centrum Otwartej Nauki zawiera różnego rodzaju materiały naukowe (artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie) polskiego środowiska naukowego w otwartym dostępie.