Dyrekcja

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. Henryk Okarma

e-mail: okarma@iop.krakow.pl
tel.: 12 370 35 31


Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

e-mail: wilk@iop.krakow.pl
tel.: 12 370 35 48


Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych
dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

e-mail: margielewski@iop.krakow.pl
tel.: 12 370 35 28