Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie jest placówką naukową Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym zadaniem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw współczesnej ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz środowiska przyrodniczego poprzez: prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, dokumentowanie stanu i zagrożeń dla różnorodności biologicznej oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki.

Problematyka badawcza dotyczy zachowania różnorodności gatunkowej świata roślin i zwierząt, ekologii i podstaw ochrony gatunków rzadkich i ginących, trwałości użytkowania zasobów naturalnych i utrzymania ciągłości procesów przyrodniczych, biologii wód, geoochrony oraz tzw. biologii konserwatorskiej i społecznego wymiaru ochrony przyrody.
Kontakt

Aktualnościpokaż wszystkie

Film "Pełzająca mądrość" z cyklu "Ocalony świat"

01 10 2014

Zapraszamy do obejrzenia filmu "Pełzająca mądrość (żółw błotny, wąż eskulapa, gniewosz plamisty)”, będącego jednym z odcinków z cyklu serii filmów przyrodniczych „Ocalony świat” emitowanych przez TVP S.A. Mowa będzie m.in. o ochronie węża Eskulapa, gatunku, którego ochroną czynną zajmują się pracownicy Instytutu Ochrony Przyrody PAN w ramach realizacji projektu "Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich".

czytaj więcej

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów

01 10 2014

Ukazała się seria podręczników najlepszych praktyk, w tym "Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów". Podręcznik ten m.in. zawiera informację o realizacji czynnej ochrony węża Eskulapa. Gatunku, który od lat objęty jest czynną ochroną w ramach działań Instytutu Ochrony Przyrody PAN

czytaj więcej

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

30 09 2014

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych, do realizacji badań w zakresie biologii, ekologii i ochrony zwierząt (w wymiarze badawczym i aplikacyjnym – strategie ochrony przyrody), ze szczególnym uwzględnieniem dużych ssaków drapieżnych oraz ekologii zespołów zwierząt.

czytaj więcej

LINKAGE

LINKing systems, perspectives and disciplines for Active biodiversity GovernancE - poprawa zarządzania różnorodnością biologiczną w Polsce oraz Norwegii poprzez wypracowanie i rozwój innowacyjnych technik podejmowania decyzji bazujących na PP GIS (Public Participatory Geographic Information System)

czytaj więcej

Wąż Eskulapa w Karpatach

Projekt „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”

czytaj więcej

Chronimy Wiśliska

Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego

czytaj więcej