Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Bednarska A.J., Choczyński M., Laskowski R., Walczak M. 2017.

Combined effects of chlorpyriphos, copper and temperature on acetylcholinesterase activity and toxicokinetics of the chemicals in the earthworm Eisenia fetida. Environmental Pollution, Elsevier 220: 567-576 (DOI:10.1016/j.envpol.2016.10.004).

Bielański W., Biedrzycka A., Zając T., Ćmiel A., Solarz W. 2017.

Age-related parasite load and longevity patterns in the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Avian Biology, Accepted Manuscript, In press. TBA (TBA): TBA. DOI: 10.1111/jav.00949.

Golab M.J, Gołąb P.A., Contreras-Garduno J., Zając T., Sniegula S. 2017.

The effects of habitat deterioration and social status on patrolling behavior in the territorial damselfly Calopteryx splendens. Polish Journal of Ecology (in press).
Wszystkie publikacje

inne publikacje oryginalne

Fleituch T. 2016.

Mikroplastiki – koń trojański ekosystemów wodnych?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (1): 3-13.

Flis A., Zięcik A., Król W. 2016.

Najwyżej położone stanowisko lęgowe bączka Ixobrychus minutus w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (3): 237–240. Pobierz pdf

Gąsienica-Staszeczek M., Olejniczak P. 2016.

Ochrona ex situ zagrożonych gatunków roślin na przykładzie działań Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich w Zakopanem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (1): 14-25.
Wszystkie publikacje

książki i monografie

Jeleński J., Wyżga B. 2016.

Możliwe techniczne i biologiczne interwencje w utrzymaniu rzek górskich. Stowarzyszenie Ab Ovo: 1-83. Pobierz pdf

Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K. 2016.

Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-44.

Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (eds.) 2016.

The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 1-304.
Wszystkie publikacje

rozdziały w książkach i monografiach

Amirowicz A. 2016.

Ichtiofauna. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 179-185. Pobierz pdf

Bonk M. 2016.

Amphibians (Amphibia). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 79-94.

Bonk M. 2016.

Płazy (Amphibia). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 79-94.
Wszystkie publikacje

publikacje popularno-naukowe

Kundzewicz Z. W., Pińskwar I., Choryński A. Wyżga B. 2017.

Powodzie ciągle groźne. Aura (3): 3-9. Pobierz pdf

Łaciak M. 2017.

Podchody na granicy wody. Forum Akademickie 1: 58-60. Pobierz pdf

Armatys P., Matysek M. 2016.

Gorczańskie sowy. Salamandra. Kwartalnik Gorczańskiego Parku Narodowego 47: 4-6.
Wszystkie publikacje