Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbywają się zazwyczaj co drugi poniedziałek, w sali konferencyjnej Instytutu, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie o godzinie 13:00.

Zapraszamy Państwa na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN  w Krakowie, które odbędzie się 14 stycznia, w sali konferencyjnej IOP (al. A. Mickiewicza 33), o godzinie 13-tej. 

Będziemy mieli przyjemność wysłuchania dr hab. Tadeusza Zająca, prof. IOP PAN, który przedstawi referat zatytułowany: "Renaturyzacja Delty Środkowej Nidy, czyli jak wdrożyć naukę (chemia, geologia, geografia, biologia, nauki społeczne i ekonomia) do praktyki w projekcie LIFE+"

Referat będzie prezentacją dużego projektu badawczo-aplikacyjnego, rozpoczynającego się w naszym instytucie.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!