Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbywają się zazwyczaj co drugi poniedziałek, w sali konferencyjnej Instytutu, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie o godzinie 13:00.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na seminarium instytutowe, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 02.12.2019 w Sali konferencyjnej IOP PAN (al. Mickiewicza 33, Kraków), o godzinie 13-tej.

Tym razem, seminarium będzie składało się z czterech krótkich wystąpień (5-10 min + 5 minut dyskusji), które później zostaną zaprezentowane przed Radą Naukową IOP PAN.

Wystąpienia:

1._Aida Parres: “Spatial ecology of brown bears in human-dominated landscapes”  

2._Anna Misiewicz: “Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności"

3._Alberto García-Rodríguez: “The role of the brown bear as a bilberry disperser in the Tatra Mountains”

4._Teresa Berezowska-Cnota:_"Ekologia osobników 'problemowych': czynniki osobnicze wpływające na występowanie zachowań konfliktowych u niedźwiedzi brunatnych".

Serdecznie wszystkich zapraszamy!