Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbywają się zazwyczaj co drugi poniedziałek, w sali konferencyjnej Instytutu, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie o godzinie 13:00.

 

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium,

dnia 27 listopada 2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu.

Planowane są dwa tematy naukowe:

1. "Uwarunkowania siedliskowe występowania rybitw w dolinie Środkowej Wisły" – wyglosi mgr Dorota Kwaśna

2. "Natural and human drivers of brown bear damage to human property" -  wygłosi mgr Carlos Bautista Leon

Serdecznie zapraszamy!