Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbywają się zazwyczaj co drugi poniedziałek, w sali konferencyjnej Instytutu, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie o godzinie 13:00.

Zapraszamy na kolejne seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się 25 czerwca (wtorek), o godz. 13.tej w sali konferencyjnej IOP.

Naszym prelegentem będzie prof. dr Henri Dumont z uniwersyetetu Ghent (https://scholar.google.com/citations?user=HfYaN-QAAAAJ&hl=en), który przedstawi referat zatytułowany: "Filogeneza Diaphanosoma"

Serdecznie wszystkich zapraszamy!