Rada Naukowa

Członkowie PAN

Prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz

Prof. dr hab. Wincenty Kilarski

Prof. dr hab. Jan Kozłowski

Prof. dr hab. Adam Łomnicki

Prof. dr hab. Stanisław Rakusa-Suszczewski

 

Wybrani członkowie Rady

Dr hab. Amirowicz Antoni

Dr hab. Tadeusz Fleituch

Dr hab. Joanna Galas

Dr hab. Robert Gwiazda

Dr hab. Włodzimierz Margielewski

Dr hab. Paweł Olejniczak

Dr hab. Agnieszka Pociecha

Dr hab. Nuria Selva Fernandez

Dr hab. Ewa Szarek-Gwiazda

Dr hab. Agata Wojtal

Dr hab. Bartłomiej Wyżga

Dr hab. Wiesław Babik

Prof. dr hab. Lubomira Burchardt

Dr hab. Dariusz Ciszewski

Prof. dr hab.  Zbigniew Dzwonko

Prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński

Dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski

Prof. dr hab. Adam Łajczak

Dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń

Prof. dr hab. Joanna Pijanowska

Dr hab. Piotr Profus

Dr hab. Zofia Rączkowska

Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

 

Dyrekcja Instytutu Ochrony Przyrody PAN

Prof. dr hab. Henryk Okarma

Dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak

 

Przedstawiciele młodych pracowników naukowych

Dr hab. Piotr Skórka

Mgr Hanna Hajdukiewicz