Projekt

 Ocena stanu ekologicznego cieków w oparciu o przyżyciowe badania składu fauny bentosowej: opracowanie i testowanie nowej metody.
Kierownik projektu:Paweł Koperski
Wykonawcy:
Kwota na realizację:162000 PLN
Okres realizacji: 2012 - 2014
Lista projektów