Projekt

115/E-343/SPB/MSN/P-04/ DWM27  Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności.
Kierownik projektu:prof. dr hab. M. Kozakiewicz
Wykonawcy:
Źródło finansowania:KBN
Okres realizacji: 2005 - 2008
Opis projektu:

Celem sieci jest otwarcie polskich zasobów informacji dotyczących różnorodności biologicznej oraz wdrożenie standardów gromadzenia i wymiany danych. Sieć działa w oparciu o wspólną platformę wymiany danych, umożliwiającą działanie w rozproszonej strukturze bez konieczności tworzenia centralnego systemu. Dzięki takiemu rozwiązaniu członkowie Sieci zachowują pełną kontrolę nad udostępnianymi danymi, możliwość rozbudowywania i modyfikacji swoich baz oraz prawo decyzji co do treści udostępnianych informacji. Na nich jednakże spoczywa obowiązek dbania o najwyższą jakość danych oraz podtrzymywania połączenia z Siecią.

KSIB należy do sieci GBIF - światowego systemu informacji o bioróżnorodności (Global Biodiversity Information Facility). Jej celem jest umożliwienie dostępu do informacji o gatunkach zamieszkujących dowolny rejon świata oraz wszystkich możliwych związanych z nimi danych. Skupia ona państwa i organizacje, które podpisały stosowną umowę i wciąż zwiększa liczbę członków. Polska ma status członka stowarzyszonego (Associated Member). Dzięki wdrożeniu przyjętych przez GBIF rozwiązań technologicznych i dostosowaniu struktury uczestnicy Sieci Krajowej są automatycznie rozpoznawani przez sieć światową, a udostępniane przez nich dane widoczne poprzez system dostępu (Portal GBIF). GBIF zapewnia ochronę praw autorskich, wymagając od użytkowników sieci zgody na określone warunki wykorzystywania danych.

Lista projektów