Projekt

 „Żbiki Karpat”.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:WFOSiGW w Rzeszowie
Kwota na realizację:96 830 PLN
Okres realizacji: 2016 - 2017
Opis projektu:

Celem projektu było rozpoznanie zasięgu występowania żbika na obszarze województwa podkarpackiego oraz zbadanie podstawowych aspektów ekologii tych drapieżników, w szczególności:
- określenie wielkości areałów osobniczych
- zbadanie wzorców wykorzystania siedlisk i aktywności sezonowej
- określenie preferencji siedliskowych, w tym w gradiencie antropopresji
- określenie ewentualnego występowania hybrydyzacji żbika i kota domowego.
Odłowiono i zaopatrzono nadajnikami radiowymi 8 żbików, które były systematycznie namierzane. Obecnie opracowywane są dane dotyczące wybiórczości środowiskowej, aktywności i sposobu wykorzystania przestrzeni przez te osobniki. Zebrane także próby do badań genetycznych.

Lista projektów