Projekt

KBN Nr 6 PO4 F 02 222 Analiza wielowymiarowa zależności między makrobezkręgowcami i rybami w potoku górskim.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:
Źródło finansowania:KBN
Okres realizacji: 2001 - 2003
Lista projektów