Projekt

Nr A-9N/1999-2000  Leaf litter decomposition in two mountain river systems (Austria, Poland) and its role in macrobenthic consumers feeding.
Wykonawcy:
Źródło finansowania:KBN
Okres realizacji: 1999 - 2001
Lista projektów