Projekt

KBN Nr A-9N/2003-2004  Leaf litter decomposition and its ETS (electron transport system) activity in two mountain stream systems (Austria, Poland).
Wykonawcy:
Źródło finansowania:KBN
Okres realizacji: 2003 - 2004
Lista projektów