80.95 zł (+ 5% VAT)

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) 2014.

Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzoneWydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: książka
ISBN 978-83-61191-72-8
Format: A4
Oprawa: twarda
Liczba stron: 895
Język: polski oraz wprowadzenia i streszczenia w j. angielskim

Trzecie uaktualnione i rozszerzone wydanie Polskiej Czerwonej Księgi Roślin obejmuje 370 taksonów paprotników oraz roślin kwiatowych i jest rozszerzone w stosunku do poprzedniego o 85 taksonów. Zastosowano klasyfikację zagrożeń wprowadzoną przez Światową Unię Ochrony Przyrody (Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 9.0. 2011), odnosząc ją do statusu taksonu w naszym kraju. Spośród taksonów zamieszczonych w Księdze, 68 uznanych zostało przez Światową Unię Ochrony Przyrody za zagrożone w skali globalnej (The IUCN Red List of Threatened Species; http://www.iucnredlist.org/), a 120 za zagrożone w Europie (Bilz i in. 2011).

Pobierz spis treści