9.17 zł (+ 8% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 78 Zeszyt 1 wiosna Rok 2022


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ kwartalnik
ISSN: 0009-6172
Format: B 5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski

W NUMERZE:

perkoz dwuczuby w południowej Polsce

salamandra plamista

kotewka orzech wodny w natarciu

przepławki na Białej

bazy danych

nasze ryby chronione

Serdecznie polecamy i zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem kwartalnika „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” wiosna, 2022! Wraz z pierwszym tegorocznym zeszytem wszystkie treści czasopisma będą udostępnione online.


Spis treści

Jacek Żbikowski – galeria:

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, s. 4-7

Piotr Profus, Piotr Cempulik, Paweł Mielczarek:

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus w południowej Polsce, s. 8-23

Anna Najbar, Bartłomiej Najbar, Maria Ogielska:

Wybrane aspekty biologii, struktura populacji i zagrożenia salamander plamistych Salamandra salamandra (L.) w Polsce, s. 24-4

Edward Walusiak Wojciech Krztoń, Elżbieta Wilk-Woźniak:

Kotewka orzech wodny Trapa natans L. – chroniony gatunek w natarciu? s. 46-51

Roman Konieczny, Roman Żurek, Karol Ciężak, Małgorzata Siudak:

Udrożnienie barier migracyjnych na rzece Biała, s. 52 69

Rita Rakowska:

Wiedza na wyciągnięcie ręki, czyli ogólnodostępne dane Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, s. 70-75

Antoni Amirowicz:

Nasze ryby chronione – długowąse kiełbie, s. 76-79