Pracownicy

mgr inż. Michał Bełcik

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr inż. Michał Bełcik

tel.: 12 370 35 50
Jednostki organizacyjne:
Zespół badawczy - Ekologiczne Konsekwencje Pandemii Covid-19
Tematyka badań:

Ekologia krajobrazu
- wpływ fragmentacji siedlisk na różnorodność gatunkową, filogenetyczną i funkcjonalną
- łączność krajobrazowa
- modyfikacja wpływu fragmentacji na miary bioróżnorodności poprzez informację socjalną
- rozmieszczenie zwierząt w pofragmentowanym krajobrazie


Modelowanie predyktywne
- modelowanie zasięgu gatunków w kontekście zmian klimatycznych
- wpływ zmiennych środowiskowych na rozmieszczenie gatunków


Ornitologia
- wpływ fragmentacji lasów na różnorodność gatunkową, filogenetyczną i funkcjonalną ptaków krajobrazu leśnego i rolniczego w Europie Środkowej
- rola informacji socjalnej w kształtowaniu zajmowania siedlisk


Herpetologia
- głosy godowe płazów jako zmienna objaśniająca w modelach zasiedlania wybranych płatów siedlisk
- wpływ rolnictwa na różnorodność płazów

Przebieg pracy:

Od października 2015 - Doktorant w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN

Od października 2020 - Asystent w Zakładzie Bioróżnorodności Instytutu Ochrony Przyrody PAN

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Lenda M., Skórka P., Kuszewska K., Moroń D., Bełcik M., Baczek Kwinta R., Janowiak F., Duncan D.H., Vesk P.A., Possingham H.P., Knops J.M.H. 2021.

Misinformation, internet honey trading and beekeepers drive a plant invasion. Ecology Letters, Wiley 24 (2): 165-169 (DOI: 10.1111/ele.13645).

Bełcik M., Lenda M., Amano T., Skórka P. 2020.

Different response of the taxonomic, phylogenetic and functional diversity of birds to forest fragmentation. Scientific Reports, Nature Research 10 (1): 20320, DOI: 10.1038/s41598-020-76917-2.

Bełcik M., Goczał J., Ciach M. 2019.

Large-scale habitat model reveals a key role of large trees and protected areas in the metapopulation survival of the saproxylic specialist Cucujus cinnaberinus. Biodiversity and Conservation, Springer 28 (14): 3851-3871, DOI: 10.1007/s10531-019-01854-0.

Bełcik M., Klimaszewski K., Pełnia‐Iwanicka E., Zajchowska J. 2019.

Testing the habitat suitability index for great crested newt in Central Poland. Ecological Research, Wiley 34 (6): 711-717, DOI: 10.1111/1440-1703.12051.

Projekty

ETIUDA 8 - 2020/36/T/NZ8/00469 Czynniki wpływające na występowanie ptaków w wyspach leśnych.
Kierownik projektu:

mgr inż. Michał Bełcik

tel.: 12 370 35 50
PRELUDIUM 15 - 2018/29/N/NZ8/01717 Krajobraz dźwięku - wpływ informacji socjalnej na łączność krajobrazu i występowanie wybranych gatunków płazów w płatach siedlisk.
Kierownik projektu:

mgr inż. Michał Bełcik

tel.: 12 370 35 50
powrót do listy pracowników