Aktualności

Polska Czerwona Księga Roślin - wyd. III | 2015.01.15

testKaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 895.

ISBN 978-83-61191-72-8

CENA: 85,00 zł (w tym 5% VAT) plus koszty wysyłki

 

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA
 
Księgę można zakupić osobiście w Instytucie Ochrony Przyrody PAN lub składając pisemne zamówienie na adres:
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
al. A. Mickiewicza 33
31-120 Kraków 
e-mail: chronmy@iop.krakow.pl
tel.: +48 12 370 35 49

Przy zamówieniach pisemnych konieczne jest podanie dokładnej nazwy oraz adresu zamawiającego, danych umożliwiających wystawienie rachunku oraz podpisanej zgody na wystawienie faktury bez podpisu zamawiającego.

 


Trzecie uaktualnione i rozszerzone wydanie Polskiej Czerwonej Księgi Roślin obejmuje 370 taksonów paprotników oraz roślin kwiatowych i jest rozszerzone w stosunku do poprzedniego o 85 taksonów. Zastosowano klasyfikację zagrożeń wprowadzoną przez Światową Unię Ochrony Przyrody (Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 9.0. 2011), odnosząc ją do statusu  taksonu w naszym kraju. Spośród taksonów zamieszczonych w Księdze, 68 uznanych zostało przez Światową Unię Ochrony Przyrody za zagrożone w skali globalnej (The IUCN Red List of Threatened Species; http://www.iucnredlist.org/), a 120 za zagrożone w Europie (Bilz i in. 2011).

Opisano:

 • 36 spośród 38 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Konwencją Berneńską;
 • 43 spośród 52 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Dyrektywą Siedliskową;
 • 51 spośród 59 gatunków objętych ogólnopolskim monitoringiem przyrodniczym.

W Księdze zamieszczono opisy 42 gatunków wymarłych, spośród nich 37 to gatunki całkowicie wymarłe EX oraz 5 – wymarłe w stanie dzikim EW; 111 krytycznie zagrożonych gatunków CR; do kategorii zagrożonych wyginięciem EN zaliczano 102 taksony; 102 gatunki stanowią taksony narażone na wyginięcie VU; kategorię bliskich zagrożenia NT reprezentuje 11 gatunków; tytułem przykładu zamieszczono w Księdze dwa gatunki o stopniu zagrożenia niewystarczająco rozpoznanym reprezentujące kategorię DD.

W Księdze zamieszczono głównie rośliny rodzime, z natury występujące w Polsce. Włączono też grupę roślin od dawna zadomowionych.

Opis każdego taksonu ujęto w następujący schemat:

 • Symbol kategorii zagrożenia na obszarze Polski według obecnie obowiązującej klasyfikacji IUCN.
 • Nazwa łacińska taksonu.
 • Nazwa polska taksonu.
 • Rodzina, do której takson przynależy.
 • Synonim / Synonimy.
 • Status taksonu w Polsce i w krajach ościennych oraz  zagrożenie w Europie i na świecie.
 • Uwagi taksonomiczne.
 • Rozmieszczenie geograficzne.
 • Występowanie w Polsce.
 • Siedliska i fitocenozy.
 • Morfologia i biologia.
 • Charakterystyka populacji.
 • Zagrożenie i wskazania ochronne.
 • Summary. Krótkie streszczenie w języku angielskim.

Dla każdego taksonu wykonano mapę występowania ogólnego w Europie i rozmieszczenia w Polsce. Książka jest bogato ilustrowana rysunkami i barwnymi fotografiami roślin.

W opracowaniu poszczególnych taksonów wzięło udział ponad 180 autorów botaników ze wszystkich uczelni kraju, instytutów PAN, pracowni naukowych parków narodowych, instytucji samorządowych zajmujących się ochroną środowiska i wielu innych organizacji. Nowe wydanie Polskiej Czerwonej Księgi Roślin zawiera aktualne obserwacje zebrane w terenie jak również dane z piśmiennictwa opublikowane w tym okresie.  Spis literatury obejmuje 5000 pozycji.  Publikacja zawiera wprowadzenie i streszczenia dla poszczególnych gatunków w języku angielskim.

                                                             test                                                               test

Książka wydana przy wsparciu Lasów Państwowych oraz Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni.