9.17 zł (+ 8% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 76 Zeszyt 2 lato Rok wydania 2020


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: kwartalnik
ISSN: 0009-6172
Format: B 5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski

W NUMERZE:

ochrona żubra

szukamy raków

obcy a COVID-19

dziedzictwo geologiczne

15 lat Natura 2000

ochrona roślin tatrzańskich

Serdecznie polecamy i zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" lato, 2020!

Wraz z aktualnym numerem czasopismo staje się kwartalnikiem o formule bardziej popularnonaukowej oraz o nowej szacie graficznej! Specjalnie dla Państwa udostępniliśmy artykuł:

"Szukamy raków" autorstwa Macieja Bonka


Spis treści

Rafał Kowalczyk:

Ochrona żubra w Polsce – hodowla czy zarządzanie adaptacyjne, s. 4–15


Maciej Bonk :

Szukamy raków, s. 16–21

Wojciech Solarz, Kamil Najberek:

Inwazje biologiczne obcych gatunków a COVID-19, s. 22–27


Jan Urban, Andrzej Kasza :

Ochrona dziedzictwa geologicznego w rezerwatach Gór Świętokrzyskich – cztery przykłady, s. 28–49


Małgorzata Makomaska-Juchiewicz, Grzegorz Cierlik:

Natura 2000: 15 lat wdrażania europejskiej sieci obszarów chronionych w Polsce, s. 50–73


Ewa Samulak, Paweł Olejniczak:

Czy ubożenie różnorodności gatunkowej roślin można powstrzymać? Przykład działań prowadzonych na terenie Tatr, s. 74–83