Nowość
6.00 zł (+ 5% VAT)

Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K. 2016.

Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowychWydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
ISBN 978-83-61191-88-9
Oprawa: miękka
Liczba stron: 44
Język: polski, angielski

W 2016 roku ukazała się Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Jest to już czwarta z kolei Lista opisująca aktualny stan polskiej flory. Utworzono ją w oparciu o analizę stopnia zagrożenia wszystkich roślin naczyniowych występujących w naszym kraju, zarówno rodzimych, jak i archeofitów. Na Liście znalazły się głównie taksony w randze gatunku. Uwzględniono również podgatunki, jeśli stopień ich zagrożenia różnił się od zagrożenia całego gatunku. Prezentowana lista zagrożonych roślin obejmuje 765 taksonów, co stanowi 30% flory Polski.

Wyróżniono następujące kategorie zagrożenia taksonów:

EX (Extinct) – całkowicie wymarły;

EW (Extinct in the Wild) – wymarły w stanie dzikim na swoich naturalnych stanowiskach;

RE (Regionally Extinct) – wymarły na obszarze Polski;

REW (Regionally Extinct in the Wild) – wymarły w stanie dzikim na swoich naturalnych

stanowiskach na obszarze Polski;

CR (Critically Endangered) – krytycznie zagrożony;

EN (Endangered) – zagrożony;

VU (Vulnerable) – narażony;

NT (Near Threatened) – bliski zagrożenia.

Uwzględniono także grupę taksonów DD (Data Deficient), których stopień zagrożenia nie może być określony z powodu braku danych.

Liczbowe zestawienie kategorii zagrożenia przedstawia się następująco: Jeden gatunek wyginął całkowicie (EX), również jeden gatunek wyginął całkowicie na stanowiskach naturalnych, a zachowany jest jedynie na stanowiskach zastępczych (EW), 42 taksony wymarły na obszarze naszego kraju (RE), a 4 występują już tylko na stanowiskach zastępczych (REW), 124 taksony należą do krytycznie zagrożonych (CR), a 152 do zagrożonych (EN). Do roślin narażonych (VU) zaliczono 204 taksony. Za bliskie zagrożenia (NT) uznano 153 taksony. Dalszych badań (grupa DD) wymagają 84 taksony.

Lista została wzbogacona o dodatkowe informacje: podano kryterium stanowiące podstawę przyznania kategorii zagrożenia, stopień zagrożenia taksonu w Europie i w skali światowej, objęcie taksonu Konwencją Berneńską i Dyrektywa siedliskową.

Opracowanie zawiera obszerny wykaz piśmiennictwa.