Pracownicy

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Ekosystemów
Tematyka badań:

Aktualną listę publikacji można znaleźć na stronie Google Scholar oraz Researcher ID.

Moim głównym zainteresowaniem jest badanie cech historii życiowych oraz zachowań organizmów. Sprawdzam istotność czynników środowiskowych w odniesieniu do sezonowej regulacji tempa wzrostu oraz długości rozwoju organizmów żyjących na różnych szerokościach geograficznych. Oprócz tego badam mechanizmy zachowań organizmów terytorialnych.

Próbuję odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jaki jest poziom zmienności cech historii życiowych, behawioralnych i fizjologicznych u organizmów?

- Czy poziom zmienności tych cech różni się wzdłuż gradientu szerokości geograficznej?

- Jaki jest poziom plastyczności fenotypowej badanych cech?

- Czy poziom plastyczności fenotypowej cech różni się w zależności od gradientu  szerokości geograficznej?

- Czy strategia nie-terytorialna jest rzeczywiście mniej opłacalna niż strategia terytorialna u terytorialnych samców?

- Czy owady charakteryzują się syndromem behawioralnym w odniesieniu do agresywności oraz behawioru reprodukcyjnego?

Obiektem badań są wybrane gatunki ważek (Odonata).

Kariera naukowa:

2015/2016 staż podoktorski, Katolicki Uniwersytet w Lauven, Belgia

2015 dr nauk biologicznych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

2011 otwarcie przewodu doktorskiego, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

2009 mgr, Uniwersytet w Umeå, Szwecja

2007 mgr inż, Akademia Rolnicza w Szczecinie

Pełnione funkcje:

2015 Adiunkt, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

2012 Asystent naukowy, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Członkostwo:

Polskie Towarzystko Entomologiczne

Worldwide Dragonlfy Association

European Sociaty of Evolutionary Biology

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Golab M.J., Johansson F., Sniegula Sz. 2019.

Let’s mate here and now – seasonal constraintsincrease mating efficiency. Ecological Entomology 44: 623-629.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2019.

Size-mediated priority and temperature effects on intra-cohort competition and cannibalism in a damselfly. Journal of Animal Ecology 88: 637-648.

Sniegula S., Nsanzimana J. d’Amour, Johansson F. 2019.

Predation risk affects egg mortality and carry over effects in the larval stages in damselflies. Freshwater Biology 64: 778-786.

Sniegula S., Golab M.J., Drobniak Sz.M., Johansson F. 2018.

The genetic variance but not the genetic covariance of life-history traits changes towards the north in a time-constrained insect. Journal of Evolutionary Biology 31: 853–865. DOI: 10.1111/jeb.13269.

Dańko M.J., Dańko A., Golab M.J., Stoks R., Sniegula Sz. 2017.

Latitudinal and age-specific patterns of larval mortality in the damselfly Lestes sponsa: Senescence before maturity?. Experimental Gerontology 95: 107-115, DOI: 10.1016/j.exger.2017.05.008. Pobierz pdf

Golab M.J, Gołąb P.A., Contreras-Garduño J., Zając T., Sniegula S. 2017.

The effects of habitat deterioration and social status on patrolling behavior in the territorial damselfly Calopteryx splendens. Polish Journal of Ecology 65 (1): 122-131, DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.1.011.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2017.

Cannibalism and activity rate in larval damselflies increase along a latitudinal gradient as a consequence of time constraints. BMC Evolutionary Biology 17: 167, DOI: 10.1186/s12862-017-1010-3. Pobierz pdf

Sniegula S., Janssens L., Stoks R. 2017.

Integrating multiple stressors across life stages and latitudes: Combined and delayed effects of an egg heat wave and larval pesticide exposure in a damselfly. Aquatic Toxicology 186: 113–122, DOI: 10.1016/j.aquatox.2017.02.029.

Sniegula S., Prus M.A., Golab M., Outomuro D. 2017.

Do males with higher mating success invest more in armaments? An across-populations study in damselflies. Ecological Entomology 42 (4): 526-530, DOI: 10.1111/een.12397.

Sniegula S., Golab M.J., Drobniak S.M., Johansson F. 2016.

Seasonal time constraints reduce genetic variation in life history traits along a latitudinal gradient. Journal of Animal Ecology 85 (1): 187-198.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2016.

A large-scale latitudinal pattern of life-history traits in a strictly univoltine damselfly. Ecological Entomology 41: 459-472 (DOI: 10.1111/een.12314).

Śniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2016.

Time constraint effects on phenology and life history synchrony in a damselfly along a latitudinal gradient. Oikos 125 (3): 414-423.

Śniegula S., Gołąb M.J. 2015.

A test for latitudinal variation of life history, behavior and mortality in the strictly univoltine damselfly Sympecma fusca (Zygoptera: Lestidae). Entomological Science 18 (4): 479-488.

Śniegula S., Drobniak S.M., Gołąb M.J., Johansson F. 2014.

Photoperiod and variation in life history traits in core and peripheral populations in the damselfly Lestes sponsa. Ecological Entomology 39 (2): 137–148.

Gołąb M. J., Śniegula S., Drobniak S.M., Zając T., Serrano-Meneses M.A. 2013.

Where do floaters settle? An experimental approach in odonates. Animal Behaviour 86 (5): 1069–1075.

Gołąb M.J., Śniegula S. 2012.

Changes in reproductive behavior in adult damselfly Calopteryx splendens (Odonata: Calopterygidae) in response to flood. Entomological Science 15 (3): 280-287.

Śniegula S., Johansson F., Nilsson-Örtman V. 2012.

Differentiation in developmental rate across geographic regions: a photoperiod driven latitude compensating mechanism?. Oikos 121 (7): 1073–1082.

Śniegula S., Nilsson-Örtman V., Johansson F. 2012.

Growth Pattern Responses to Photoperiod across Latitudes in a Northern Damselfly. PLoS ONE 7 (9): e46024. Pobierz pdf

Johansson F., Śniegula S., Brodin T. 2010.

Emergence patterns and latitudinal adaptations in development time of Odonata in north Sweden and Poland. Odonatologica 39: 97-106.

Śniegula S., Johansson F. 2010.

Photoperiod affects compensating developmental rate across latitudes in the damselfly Lestes sponsa. Ecological Entomology 35: 149-157.
inne publikacje oryginalne

Rychła A., Śniegula S., Karasek T., Gołąb M.J., Żurek R. 2015.

Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły. Odonatrix 11 (1): 21-30.

Gołąb M. J., Potoczek M., Śniegula S. 2010.

Nowe stanowiska Cordulegaster bidentata SÉLYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Beskidzie Wyspowym oraz w Bieszczadach. Wiadomości Entomologiczne 29 (3): 524.

Projekty

2019/33/B/NZ8/00521 Skutki współdziałania ograniczeń o pochodzeniu antropogenicznym oraz naturalnym na cykl życiowy organizmu.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
2017/25/B/NZ8/01852 Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
2014/12/T/NZ8/00522‎ Stypendium doktorskie i staż zagraniczny w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) pod opieką prof. Robbiego Stoksa.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
2012/05/N/NZ8/00981 Zależności między cechami historii życiowych i cechami behawioralnymi u gatunku o złożonym cyklu rozwojowym w gradiencie różnych warunków środowiskowych.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
The importance of photoperiod in physiological response during larval development in Sympecma fusca.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
2942/B/P01/2009/37 Climate change and the evolution of photoperiodic responses in life history traits.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
powrót do listy pracowników