9.17 zł (+ 8% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 76 Zeszyt 4 zima Rok wydania 2020


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: kwartalnik
ISSN: 0009-6172
Format: B 5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski

W NUMERZE:

użytkowanie torfowisk

owce na wypasie

grająca murawa

ochrona błotniaków łąkowych

dlaczego giną ptaki?

skamieniałości śladowe

Serdecznie polecamy i zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" zima, 2020!

Specjalnie dla Państwa udostępniliśmy artykuł „O znaczeniu torfowisk i ich zrównoważonym użytkowaniu w paludikulturze” autorstwa Aleksandry Pępkowskiej-Król i Tomasza Wilka.


Spis treści

Aleksandra Pępkowska-Król, Tomasz Wilk:

O znaczeniu torfowisk i ich zrównoważonym użytkowaniu w paludikulturze, s. 4-19

Joanna Perzanowska:

Wypas owiec jako forma aktywnej ochrony nieleśnych siedlisk przyrodniczych – na przykładzie pastwisk górskich w Małopolsce, s. 20-31


Emilia Grzędzicka :

Gdzie żyją owady prostoskrzydłe i ortopteroidalne?, s. 32-45


Tomasz Przybyliński:

Błotniaki łąkowe Circus pygargus na polach – szansa czy zagrożenie dla gatunku?, s. 46-57


Monika Klimowicz-Kominowska:

Przyczyny śmiertelności ptaków, s. 58-69


Andrzej Chlebicki:

Skamieniałości śladowe w paleogeńskich utworach fliszowych w dolinie potoku Przysłopianka (Beskid Niski), s. 70-83