9.00 zł (+ 5% VAT) *

Głowaciński Z. (red.) 2002.

Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w PolsceWydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
ISBN: 83-901236-8-1, ISBN: 83-88934-21-X
Format: A4
Oprawa: miękka
Liczba stron: 155
Język: polski, część w j. angielskim

* cena obejmuje dwie częsci:
1. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce,
2. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Suplement + CD-ROM.

Czerwone listy, w porównaniu z czerwonymi księgami są uproszczoną formą ewidencji rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt, jakkolwiek kierują się tymi samymi kryteriami klasyfikacji taksonów. Pierwsze „czerwone listy” ukazały się w drugiej połowie lat 70. w krajach niemieckojęzycznych (niem. Roten Listen), ostatnio wydaje je także IUCN/WCU (np. 1996 IUCN Red List of Threatened Animals), w tym także na płytach CD.

Ukazały się też polskie wydania czerwonych list - Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Głowaciński-red., wyd. I 1992, wyd. II 2002) oraz Lista Roślin Wymierających i Zagrożonych w Polsce (Zarzycki, Wojewoda – red. 1986) i II jej wydanie Lista Roślin Zagrożonych w Polsce (Zarzycki, Wojewoda, Heinrich 1992). Uproszczona formuła "czerwonych list ..." w porównaniu z "czerwonymi księgami..." pozwoliła objąć znacznie większą część krajowych zwierząt, roślin i grzybów.

Nowe wydanie Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (2002) obejmuje w sumie 2769 gatunków, które znalazły się w zasięgu przyjętych kryteriów i kategorii zagrożeń, jak też te, które wyginęły lub prawdopodobnie wyginęły w kraju. Łącznie na Liście znalazło się prawie 7% gatunków krajowej fauny; w tym zestawieniu bezwzględną większość (78,5%) stanowią owady, głównie chrząszcze (zob. tabela). Do zanikłych w kraju należy ok. 200 gatunków (ok. 190 gat. owadów), a prawie drugie tyle znajduje się na skraju egzystencji (CR). Główną przyczyną zaniku gatunków jest utrata i degradacja ich podstawowych siedlisk wskutek działań gospodarczych.

Spis treści