Pracownicy

mgr Rita Rakowska

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Rita Rakowska

Jednostki organizacyjne:
Zespół badawczy - Inwazje biologiczne

Publikacje

inne publikacje oryginalne

Rakowska R. 2021.

Udostępnianie informacji o różnorodności Eukaryota z zasobów Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu IMBIO i ich znaczenie w ochronie przyrody. Kosmos, UMK, PTPK 70 (2): 197-202, ISBN 978-83-961656-3-3. Pobierz pdf

Projekty

POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:

dr hab. Wojciech Solarz, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 39
powrót do listy pracowników