Pracownicy

dr Ewa Śliwińska

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Ewa Śliwińska

tel.: 12 370 35 38
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Fauny
Tematyka badań:

Biologia ewolucyjna, ekologia, genetyka, ekologia molekularna.

Problemy badawcze: genetyka populacyjna, genetyka w ochronie przyrody, metapopulacja, transpozony, interakcje międzygatunkowe w układzie patogen-roślina-owad.

Organizmy modelowe: głównie motyle.

Warsztat badawczy: różne metody terenowe i laboratoryjne, szeroki zakres technik molekularnych, zaawansowane metody statystyczne stosowane w analize danych genetycznych.

Kariera naukowa:

2011 - doktor nauk biologicznych (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński)

2002 - magister biotechnologii (Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Przebieg pracy:

2016-nadal - adiunkt (Instytut Ochrony Przyrody PAN)

2012-2015 - adiunkt-staż podoktorski (Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

2004-2005 - staż krótkoterminowy (Center of Social Evolution and Symbiosis, University of Copenhagen, Dania)

2003 - staż krótkoterminowy (Center of Social Evolution and Symbiosis, University of Copenhagen, Dania)

2002-2012 - doktorantka/samodzielny biolog/asystent naukowy (Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński)

Moje profile na ResearchGate, ResearcherID i Google Scholar

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Śliwińska E. B., Martyka R., Cichoń M., Tryjanowski P. 2019.

Wolbachia infection and parasitoid occurrence among plant-feeding caterpillars of the endangered butterfly Phengaris teleius (Lepidoptera: Lyceanidea) in southern Poland. Entomologica Fennica 30: 20-27. Pobierz pdf

Śliwińska E. B., Martyka R., Martyka M., Cichoń M., Tryjanowski P. 2019.

A biotrophic fungal infection of the great burnet Sanguisorba officinalis indirectly affects caterpillar performance of the endangered scarce large blue butterfly Phengaris teleius. Insect Science 26 (3): 555-568, DOI: 10.1111/1744-7917.12556.

Martyka R., Śliwińska E. B., Martyka M., Cichoń M., Tryjanowski P. 2018.

The effect of pre-laying maternal immunization on offspring growth and immunity differs across experimentally altered postnatal rearing conditions in a wild songbird. Frontiers in Zoology 15: 25. Pobierz pdf

Śliwińska E. B., Martyka R., Tryjanowski P. 2016.

Evolutionary interaction between W/Y chromosome and transposable elements. Genetica 144 (3): 267-278. Pobierz pdf

Skórka P., Nowicki P., Kudłek J., Pępkowska A., Śliwińska E. B., Witek M., Settele J., Woyciechowski M. 2013.

Movements and flight morphology in the endangered Large Blue butterflies. Central European Journal of Biology 8 (7): 662-669. Pobierz pdf
powrót do listy pracowników