5.24 zł (+ 8% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 75 Zeszyt 5 wrzesień/październik Rok wydania 2019


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Typ: dwumiesięcznik
ISSN: 0009-6172
Format: B 5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski, streszczenia w j. angielskim

W zeszycie:

Prof. Andrzej Wiktor (1931-2018)

Bociany ponad granicami - sytuacja bocianów w Libanie

Pierwsza ocena liczebności bociana białego w Polsce

Biocenozy Stawu Płaszowskiego w Krakowie

Ochrona gatunkowa borsuka w Polsce

Ssaki rezerwatu przyrody ,,Studnica'' i jego otoczenia

Spis treści

Biografie - Biographies

Ewa Stworzewicz, Beata M. Pokryszko:

Pro memoria: Prof. Andrzej Wiktor (1931–2018), s. 323–328

Aktualności - News

Ireneusz Kaługa:

Bociany ponad granicami, s. 329–335

Artykuły - Articles

Andrzej Wuczyński, Gabriela Krogulec, Grzegorz Neubauer, Piotr Profus:

Pierwsza ocena liczebności bociana białego Ciconia ciconia w Polsce w 1958 roku – streszczenie prezentacji, s. 336–344

Roman Żurek, Grzegorz Baś, Elżbieta Dumnicka, Maria J. Golab, Piotr Profus, Ewa Szarek-Gwiazda, Edward Walusiak, Karol Ciężak:

Staw Płaszowski w Krakowie ‒ biocenozy, s. 345–362

Przemysław Kurek:

Rola borsuka europejskiego Meles meles w ekosystemie jako argument za objęciem ochroną gatunkową w Polsce, s. 363–373

Zuzanna Wikar, Mateusz Ciechanowski:

Ssaki rezerwatu przyrody „Studnica” i jego otoczenia, s. 374–387

Notatki - Notes

Czesław Janicki, Maria Janicka:

Obserwacja zadrzechni fioletowej Xylocopa violacea (Apoidea: Apidae) w Krakowie, s. 388–390

Adam Olszewski:

Larwy chrząszcza kwietnicy różówki Protaetia metallica w materiale gniazdowym szpaka Sturnus vulgaris w skrzynce lęgowej dla ptaków, s. 391–394

Tomasz Wilk:

Nowe stanowisko iglicy małej Nehalennia speciosa (Odonata: Coenagrionidae) w południowej Polsce, s. 395–400