Supplementa ad Acta Hydrobiologica
Tom 3 Rok wydania 2002


Wydawca: Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha PAN, Kraków
ISSN: 1643-3157
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 94
Język: polski

Spis treści

Wiśniewolski W.:

Czynniki sprzyjające i szkodliwe dla rozwoju i utrzymania populacji ryb w wodach płynących, s. 1-28.

Jelonek M.:

Znaczenie dla środowiska i gospodarki rybackiej starorzeczy oraz innych zbiorników wodnych w terenach zalewowych, s. 29-35.

Bartel R.:

Ryby dwuśrodowiskowe, ich znaczenie gospodarcze, program restytucji tych gatunków, s. 37-55.

Klich M.:

Rola selektywnych odłowów sieciowych w ochronie ichtiofauny w podgórskich zbiornikach zaporowych, s. 57-62.

Klich M.:

Ochrona ryb reofiolnych na przykładzie restytucji naturalnej populacji świnki (Chondrostoma nasus L.) w systemie rzeki Dunajec, s. 63-68.

Jelonek M., Żurek R., Klich M.:

Ichtiofauna rzeki Wisłoki w rejonie nowo powstałego zbiornika Mokrzec (Starostwo Dębica), s. 69-78.

Żurek R.:

Zadania dla państw członkowskich Unii Europejskiej wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej, s. 79-87.

Dąbal A.:

Współpraca organów administracji państwa z organizacjami pozarządowymi i rybackimi użytkownikami wód płynących w oparciu o nowe prawo wodne, s. 89-94.