Pracownicy

mgr Dorota Kotowska

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Dorota Kotowska

tel.: 12 370 35 50
Jednostki organizacyjne:
Zakład Bioróżnorodności

Projekty

2016/21/N/NZ8/01286 Wpływ heterogeniczności krajobrazu na występowanie inwazyjnych roślin: test dwóch hipotez.
Kierownik projektu:

mgr Dorota Kotowska

tel.: 12 370 35 50
powrót do listy pracowników