Pracownicy

mgr Dorota Kotowska

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Dorota Kotowska

tel.: 12 370 35 50
Jednostki organizacyjne:
Zakład Bioróżnorodności

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Żmihorski M., Krupiński D., Kotowska D., Knape J., Pärt T., Obłoza P., Berg Å. 2018.

Habitat characteristics associated with occupancy of declining waders in Polish wet grasslands. Agriculture Ecosystems & Environment 251: 236-243.

Nobis A., Żmihorski M., Kotowska D. 2016.

Linking the diversity of native flora to land cover heterogeneity and plant invasions in a river valley. Biological Conservation 203: 17-24.

Projekty

2016/21/N/NZ8/01286 Wpływ heterogeniczności krajobrazu na występowanie inwazyjnych roślin: test dwóch hipotez.
Kierownik projektu:

mgr Dorota Kotowska

tel.: 12 370 35 50
powrót do listy pracowników