5.50 zł (w tym 5% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 74 Zeszyt 4 lipiec/sierpień Rok wydania 2018


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: dwumiesięcznik
ISSN: 0009-6172
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski, streszczenia w j. angielskim

W zeszycie:

Nietoperze obszarów Natura 2000 powiatu gorlickiego

Dzięcioły ,,Lasu nad Braciejową" i boru koło Przecławia

Zimowanie ptaków w lasach Gór Świętokrzyskich i Garbu Wodzisławskiego

Populacja bociana białego w powiecie żnińskim

Żołna i brzegówka w okolicach Jarosławia

Realizacja planu ochrony rezerwatu ,,Groty kryształowe'' (2011-2015)

Spis treści

Artykuły - Articles

Rafał Szkudlarek, Anna Bator-Kocoł, Wojciech J. Gubała, Zbigniew Hryniuk, Łukasz Iwaniuk, Łukasz Niedźwiedź, Renata Paszkiewicz, Łukasz Płoskoń, Bogdan Szatkowski, Marcin Warchałowski, Jolanta Węgiel, Andrzej Węgiel, Krzysztof Piksa:

Fauna nietoperzy obszarów Natura 2000 „Bednarka” i „Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego” oraz ich ochrona, s. 243-254.

Konrad Krasoń, Jerzy Michalczuk:

Konrad Krasoń, Jerzy Michalczuk: Dzięcioły Picidae obszaru Natura 2000 „Las nad Braciejową” i boru koło Przecławia, s. 255-266.

Maciej Wachecki, Piotr Wilniewczyc:

Zimowanie ptaków w lasach mieszanych Gór Świętokrzyskich i Garbu Wodzisławskiego, s. 267-278.

Andrzej Dylik:

Andrzej Dylik: Gniazdowanie, zmiany liczebności i produktywności populacji bociana białego Ciconia ciconia w powiecie żnińskim, s. 279-288.

Dorota Kruk, Jerzy Michalczuk:

Występowanie żołny Merops apiaster i brzegówki Riparia riparia koło Jarosławia, s. 289-298.

Zofia Alexandrowicz, Jan Urban:

Plan ochrony rezerwatu przyrody „ Groty Kryształowe” w Kopalni Soli „Wieliczka” i jego realizacja w okresie 2011–2015, s. 299-307.

Krzysztof Spałek:

Rzadkie i ginące zbiorowiska roślin wodnych z klasy Potametea Słowińskiego Parku Narodowego, s. 308-315.

Notatki - Notes

Aneta Czarna, Kornel M. Michalak:

Nowe stanowisko turzycy zgrzebłowatej Carex strigosa (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku, s. 316-318.

Recenzje - Reviews

Piotr Zieliński:

Zbigniew Głowaciński, Piotr Sura (red.): Atlas płazów i gadów Polski. Status, rozmieszczenie, ochrona, s. 319-320.