Linki

test"Nauka dla przyrody" to ruch społeczny, powstały z inicjatywy naukowców z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN. Stanowi forum zrzeszające naukowców - specjalistów z różnych dziedzin, afiliowanych w różnych jednostkach naukowych - którzy w oparciu o rzetelną i aktualną wiedzę wspierają ochronę oraz rozważne gospodarowanie bogactwem przyrodniczym Polski. Jest to forum merytorycznej dyskusji o stanie i metodach ochrony przyrody w Polsce.  https://naukadlaprzyrody.pl

 

testWilkNet jest inicjatywą integrującą osoby (naukowców, pracowników administracji związanej z ochroną przyrody, jak i przyrodników amatorów) zaangażowane w badania, monitoring i ochronę wilków w Polsce. Celem platformy internetowej WilkNetu jest rozpowszechnianie rzetelnych informacji o biologii i ekologii wilków oraz ich ochronie. WilkNet służy wymianie bieżących informacji o projektach badawczych i monitoringowych oraz wydarzeniach związanych z ochroną wilków. http://wilknet.pl

 

testKrajowy_Punkt_Kontaktowy_PROGRAMÓW_BADAWCZYCH_UE_www.kpk.gov.pl

 

 

test  HORYZONT_2020]

 

 

testPortal dla Naukowców EURAXESS POLAND: www.euraxess.pl

 

 

testRepozytorium Centrum Otwartej Nauki zawiera różnego rodzaju materiały naukowe (artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie) polskiego środowiska naukowego w otwartym dostępie.