5.00 zł (w tym 5% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 73 Zeszyt 4 lipiec/sierpień Rok wydania 2017


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: dwumiesięcznik
ISSN: 0009-6172
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski, streszczenia w j. angielskim

W zeszycie

Malakofauna martwic wapiennych w rez. Dolina Eliaszówki

Unikatowe formy skałkowe w Istebnej

Pająki pni drzew olsu w rez. Stawy Broszkowskie

Spis treści

Artykuły - Articles

Witold Paweł Alexandrowicz, Sylwia Skoczylas:

Malakofauna późnoholoceńskich martwic wapiennych w rezerwacie Dolina Eliaszówki i jego otoczeniu (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, południowa Polska), s. 259-270.

Krzysztof Starzec, Jan Golonka, Anna Waśkowska:
Zespół form skałkowych na Karolówce w Istebnej (Beskid Śląski, zachodnie Karpaty zewnętrzne) – godne ochrony stanowisko z unikatowym materiałem egzotycznym, s. 271-283.
Anna Matwiejuk:

Porosty wsi Kaniuki w województwie podlaskim, s. 284-294.

Marzena Stańska, Kinga Kowalczyk, Tomasz Stański:

Pająki pni drzew olsu w rezerwacie Stawy Broszkowskie, s. 295-302.

Krzysztof Spałek:

Zbiorowiska roślinne z klasy Utricularietea intermedio-minoris w stawach hodowlanych południowo-zachodniej Polski, s. 303-312.

Notatki - Notes

Anna Wróbel, Sławomir Wróbel:

Nowe stanowiska gruszyczki karpackiej Pyrola carpatica w Tatrzańskim Parku Narodowym, s. 313-318.

Wojciech Giża, Grzegorz Wójcik:

Stanowisko storczycy kulistej Traunsteinera globosa (Orchidaceae) w Górach Orlickich (Sudety Środkowe), s. 319-324.

Barbara Waldon-Rudzionek, Bogdan Rudzionek:

Nowe dla Polski stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme w rezerwacie Las Mariański w pobliżu Bydgoszczy, s. 325-330.

Jerzy Kruk, Renata Szymańska:

Nowe stanowisko rogownicy drobnokwiatowej Cerastium brachypetalum w Dolinie Dolnej Odry, s. 331-332.

Anna Sobieraj-Betlińska:

Nowe stanowisko smukwy kosmatej Scolia hirta (Hymenoptera, Scoliidae) w Parku Krajobrazowym Nadgoplański Park Tysiąclecia (województwo kujawsko-pomorskie), s. 333-336.