5.00 zł (w tym 5% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 73 Zeszyt 1 styczeń/luty Rok wydania 2017


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: dwumiesięcznik
ISSN: 0009-6172
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski, streszczenia w j. angielskim

W zeszycie:
Malakofauna wzgórza zamkowego Lipowiec
Bory chrobotkowe w PN ,,Bory Tucholskie''
Leśne siedliska przyrodnicze w Karkonowskim PN
Sichrawa karpacka w TPN
Motyle z rodzaju Phengaris w dolinie górnrej Prosny
Padalec kolchidzki w Polsce

Spis treści

Artykuły - Articles

Witold Paweł Alexandrowicz, Stefan Witold Alexandrowicz:

Malakofauna wzgórza zamkowego Lipowiec – rezerwatu przyrody w Babicach, s. 3-16.

Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk:

Stan zachowania i propozycje czynnej ochrony borów chrobotkowych (zespół Cladonio-Pinetum) w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”, s. 17-29.

Remigiusz Pielech, Marek Malicki, Wojciech Zarzyckiark:

Problemy kartowania leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego, s. 30-39.

Stanisław Szafraniec, Tomasz Zwijacz-Kozica:

Występowanie sichrawy karpackiej Pseudogaurotina excellens (Coleoptera: Cerambycidae) w Tatrzańskim Parku Narodowym, s. 40-48.

Sławomir Pawlak:

Występowanie motyli z rodzaju Phengaris (=Maculinea) w dolinie górnej Prosny, s. 49-56.

Grzegorz Skórzewski:

Uwagi na temat badań i występowania padalca kolchidzkiego Anguis colchica incerta w Polsce, s. 57-63.

Notatki - Notes

Krzysztof Spałek:

Nowe stanowisko linderni mułowej Lindernia procumbens na Śląsku Opolskim, s. 64-67.

Sprawozdania - Reports

Bartłomiej Arciszewski, Marcin Biernaczyk, Agnieszka Pociecha, Katarzyna Stepanowska:

Letni kurs – „Ichtiologia Morza”, czyli jak zostać badaczem Morza Bałtyckiego, Hel 14–27 sierpnia 2016 roku, s. 68-73.

Recenzje - Reviews

Ryszard Ochyra:

Christian Schröck, Heribert Köckinger, Georg Amann, Harald Zechmeister: Rote Liste gefährdeter Moose Vorarlbergs, s. 74-76.


Zbigniew Głowaciński:

Tomasz Wilk, Rafał Bobrek, Aleksandra Pępkowska-Król, Grzegorz Neubauer, Jakub Z. Kosicki (red.): Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona, s. 77-80.