GATUNKI ROŚLIN WYBRANE DO PROJEKTU

Zarzyczka górska Cortusa matthioli

Fot. Renata i Marek Kosińscy

Status

W Polsce i w Karpatach Polskich gatunek niższego ryzyka – LR.

Opis gatunku

Hemikryptofit, bylina o wysokości 15-40 cm, liściach zebranych w różyczkę i bezlistnej łodydze z baldaszkowatym kwiatostanem na szczycie, kwiaty przedsłupne, owocem jest pękająca klapami na szczycie torebka długości 4-11 mm, z licznymi nasionami.

Siedliska

Związana głównie z dolinami potoków, na kamieńcach i żwirkach z sączącą się wodą oraz w mszarnikach źródliskowych, najliczniej na miejscach umiarkowanie ocienionych, na glebie silnie szkieletowej i stale przesyconej wodą, na podłożu zasobnym w węglan wapnia, w Tatrach – na wapieniach, dolomitach, wapieniach dolomitowych i łupkach, w Beskidach – na utworach fliszowych.

Występowanie

Wyłącznie w Karpatach Zachodnich (Tatry i Podtatrze oraz Beskidy w okręgu Śląsko-Babiogórskim).

Zagrożenia

Na większości stanowisk gatunek nie jest zagrożony.

Projekt współfinansowanyprzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • TURZYCA PCHLA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • MALINA MOROSZKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • STARZEC CIENISTY
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • STARZEC CIENISTY
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • MALINA MOROSZKA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • TURZYCA PCHLA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY

Centrum Badań
i Ochrony Roślin Górskich
Przejdź do CBiORG »