CBiORG

CBiORG

W Zakopanem powstaje Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich jako jednostka należąca do Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Celem nadrzędnym powołania Centrum jest utworzenie wpływowego, nowoczesnego ośrodka badawczego przy wykorzystaniu potencjału kadrowego i infrastruktury IOP PAN.

Czytaj więcej »

Historia i stan aktualny

Górski Ogród Botaniczny powstał w 1955 r. z inicjatywy prof. Władysława Szafera. Jest on kontynuacją pierwszego alpinarium założonego w Zakopanem w 1887 r. przez prof. Mariana Raciborskiego. Tatrzańska Stacja Terenowa w Zakopanem została założona w latach 50-tych XX wieku w celu ułatwienia prowadzenia badań przyrodniczych na terenie Tatr i Podtatrza. Przez wiele lat Stacja była prowadzona przez Zofię Radwańską-Paryską, a w ostatnim okresie przez prof. Halinę Piękoś-Mirkową. Od kilku lat trwa stopniowa zmiana profilu działalności Tatrzańskiej Stacji Terenowej.

Czytaj więcej »

Profil działalności

Spodziewanym efektem rozszerzenia profilu działalności Tatrzańskiej Stacji Terenowej i przekształceniem jej w Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich jest stworzenie interdyscyplinarnego ośrodka dostarczającego wiedzę o ekologii gatunków górskich. Centrum ma umożliwić prowadzenie wszechstronnych badań w bezpośredniej bliskości naturalnych populacji oraz wypracowanie naukowych podstaw dla ochrony najcenniejszych gatunków wraz z zaleceniami dotyczącymi odpowiednich działań ochronnych

Czytaj więcej »