GATUNKI ROŚLIN WYBRANE DO PROJEKTU

Bagnica torfowa Scheuchzeria palustris

Fot. Dominika Kustosz

Status

W Polsce gatunek wymierający – krytycznie zagrożony – E, w Karpatach Polskich zagrożony – EN.

Opis gatunku

Geofit, drobna bylina o ukośnym kłączu i cienkich rozłogach.

Siedliska

Torfowiska przejściowe i wysokie (w dolinkach).

Występowanie

Europa, Azja, Ameryka Północna (zasięg cyrkumborealny); znana jest tylko z jednego stanowiska w Tatrach i kilku w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej.

Zagrożenia

W Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej zagrożeniem dla populacji bagnicy torfowej jest eksploatacja torfu i osuszanie znacznych terenów kopuł torfowisk wysokich.

Projekt współfinansowanyprzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • TURZYCA PCHLA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • MALINA MOROSZKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • STARZEC CIENISTY
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • STARZEC CIENISTY
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • MALINA MOROSZKA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • TURZYCA PCHLA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY

Centrum Badań
i Ochrony Roślin Górskich
Przejdź do CBiORG »