GATUNKI ROŚLIN WYBRANE DO PROJEKTU

Obszar działań

Obszarami objętymi Projektem są tereny Tatr, Kotliny Orawsko-Nowotarskiej i Gorców. Już w latach 90. XX wieku. w Tatrzańskim Parku Narodowym podejmowane były działania ochronne zbieżne z założeniami Projektu. W „Operacie ochrony gatunkowej roślin” Tatrzańskiego Parku Narodowego ustalono specjalne programy ochronne dla następujących rzadkich, a jednocześnie zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, takich jak: traganek zwisłokwiatowy Astragalus penduliflorus, zimoziół północny Linnaea borealis, sasanka słowacka Pulsatilla slavica. Między innymi te właśnie gatunki są objęte działaniami w ramach realizacji Projektu Ochrona górskich populacji roślin...

Prace dotyczące poszczególnych etapów Projektu są realizowane w Zakopanem w: Górskim Ogrodzie Botanicznym (GOB) i Tatrzańskiej Stacji Terenowej (TST) Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. W obu tych lokalizacjach utrzymywane są hodowle wybranych do Projektu roślin.

GÓRSKI OGRÓD BOTANICZNY im. Mariana Raciborskiego położony przy ul. Krupówki 10a w Zakopanem

 • GOB powstał w 1955 roku z inicjatywy prof. Władysława Szafera i jest kontynuacją pierwszego Alpinarium założonego w 1887 roku przez prof. Mariana Raciborskiego.
 • Kolekcja Ogrodu liczy ok. 600 gatunków roślin tatrzańskich należących do 290 rodzajów i 72 rodzin.
 • Szczególnie cenną część kolekcji stanowią gatunki rzadkie, ginące i zagrożone, występujące na „czerwonych listach” flory Polski oraz flory Karpat.
 • Rozmieszczenie roślin w Ogrodzie ma odzwierciedlać naturalny, piętrowy układ roślinności w Tatrach. Część kwater hodowlanych służy jako miejsce aklimatyzacji, hodowli ex situ oraz badań zagrożonych gatunków.

TATRZAŃSKA STACJA TERENOWA zlokalizowana przy ul. Antałówka 13 w Zakopanem

Tatrzańska Stacja Terenowa powstała w 1951 roku z inicjatywy prof. Władysława Szafera, jako terenowa placówka do prowadzenia badań przyrodniczych na obszarze Tatr i Podtatrza. Kierowali nią: dr Zofia Radwańska-Paryska (1951-1971), prof. dr hab. Jadwiga Gawłowska (1972-1976), a następnie Stację i Górski Ogród Botaniczny prowadziła prof. dr hab. Halina Piękoś-Mirkowa (1977-2010). Aktualnie kierownikiem GOB i TST jest dr Paweł Olejniczak.

Do głównych zadań GOB i TST należy:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • ochrona ex situ rzadkich, ginących i zagrożonych gatunków roślin górskich;
 • gromadzenie zbiorów i dokumentacji naukowej dotyczącej Tatr i Podtatrza;
 • edukacja, dydaktyka i popularyzacja.

Część podejmowanych prac, związanych ściśle z realizacją zadań Projektu, prowadzona jest w wybudowanym i wyposażonym w ramach Projektu laboratorium hodowli roślin działającym przy Tatrzańskiej Stacji Terenowej.

Laboratorium umożliwia m.in.:

 • przygotowanie nasion i zarodników do umieszczenia w banku genów, stopniowe schładzanie oraz długotrwałe utrzymanie kolekcji w temp. -80ºC;
 • przeprowadzanie testów żywotności i zdolności kiełkowania nasion oraz opracowywanie skutecznych metod wspomagania kiełkowania nasion w warunkach in vitro;
 • namnażanie wegetatywne roślin poprzez prowadzenie in vitro aseptycznych kultur komórek, tkanek lub organów wyizolowanych z roślin macierzystych;
 • hodowle roślin w komorach klimatycznych umożliwiających utrzymanie precyzyjnie kontrolowanych warunków oświetlenia, temperatury i wilgotności powietrza.

Laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczny sprzęt: zamrażarki niskotemperaturowe, komory klimatyczne, komory do kiełkowania nasion, komorę laminarną, suszarkę, chłodziarki, zamrażarki, lupy binokularne, autoklaw, demineralizator i in., a także w odczynniki niezbędne do sterylizacji nasion, materiału roślinnego oraz przygotowania syntetycznych pożywek do prowadzenia kultur in vitro.

Projekt współfinansowanyprzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

>
 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • TURZYCA PCHLA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • MALINA MOROSZKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • STARZEC CIENISTY
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • STARZEC CIENISTY
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • MALINA MOROSZKA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • TURZYCA PCHLA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY

Centrum Badań
i Ochrony Roślin Górskich
Przejdź do CBiORG »