GATUNKI ROŚLIN WYBRANE DO PROJEKTU

Traganek zwisłokwiatowy Astragalus penduliflorus

Fot. Anna Delimat

Status

W Polsce i w Karpatach Polskich gatunek krytycznie zagrożony – CR.

Opis gatunku

Hemikryptofit, bylina tworząca kępy, z rozgałęzionymi, dołem zdrewniałymi łodygami, do 80 cm wysokości, owoc w postaci strąka.

Siedliska

Wśród płatów kosówki, na półkach skalnych, trawiastych upłazach i na murawach.

Występowanie

Dolina Smytnia masywu Kominiarskiego Wierchu w Tatrach Zachodnich (1400 – 1470 m n.p.m.).

Zagrożenia

Dotychczasowy monitoring gatunku wykazał duże zagrożenie populacji ze strony jeleniowatych, które zgryzają u 50-60% osobników części nadziemne, uniemożliwiając tym samym fazę generatywną. Kolejnym zagrożeniem tej skrajnie małej populacji są lawiny śnieżne.

Projekt współfinansowanyprzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • TURZYCA PCHLA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • MALINA MOROSZKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • STARZEC CIENISTY
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • STARZEC CIENISTY
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • MALINA MOROSZKA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • TURZYCA PCHLA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY

Centrum Badań
i Ochrony Roślin Górskich
Przejdź do CBiORG »