GATUNKI ROŚLIN WYBRANE DO PROJEKTU

Malina moroszka Rubus chamaemorus

Fot. Paweł Olejniczak

Status

W Polsce gatunek zagrożony – EN, w Karpatach Polskich krytycznie zagrożony – CR.

Opis gatunku

Chamefit zdrewniały lub nanofanerofit, niewielka dwupienna bylina.

Siedliska

Torfowiska wysokie.

Występowanie

Europa, Azja, Ameryka Północna (zasięg cyrkumborealny); znana tylko z jednego stanowiska w Tatrach i kilku w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej.

Zagrożenia

Poza skrajnie małą populacją, dużym zagrożeniem dla jedynego stanowiska maliny moroszki w Karpatach są zmiany siedliska wywołane eksploatacją torfu, osuszaniem i zarastaniem powierzchni torfowiska przez drzewa.

Projekt współfinansowanyprzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • TURZYCA PCHLA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • MALINA MOROSZKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • STARZEC CIENISTY
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • STARZEC CIENISTY
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • MALINA MOROSZKA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • TURZYCA PCHLA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY

Centrum Badań
i Ochrony Roślin Górskich
Przejdź do CBiORG »