GATUNKI ROŚLIN WYBRANE DO PROJEKTU

Sit trójłuskowy Juncus triglumis

Fot. Jerzy Kruk

Status

W Polsce i w Karpatach Polskich gatunek krytycznie zagrożony – CR, wg. Cz. L. rzadki – R.

Opis gatunku

Hemikryptofit, bylina o wzroście kępkowym, 5-20 cm wysokości, liście skupione w dolnej części łodygi, 3-4 kwiaty w zbitej główce, owoc w postaci torebki.

Siedliska

Źródliska i miejsca wysięków wodnych.

Występowanie

W Tatrach podawany z 10 stanowisk (najbardziej zagrożone znad Czarnego Stawu pod Rysami i z Doliny Małej Łąki).

Zagrożenia

Pomimo, że wszystkie stanowiska situ trójłuskowego znajdują się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, trzy z nich są silnie zagrożone. Stanowisko znad Czarnego Stawu pod Rysami jest zagrożone wydeptywaniem przez turystów. Kolejne dwa stanowiska z Doliny Małej Łąki Tatr Zachodnich zagrożone są pracami związanymi z utrwalaniem mszarników i zrywką drewna.

Projekt współfinansowanyprzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • TURZYCA PCHLA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • MALINA MOROSZKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • STARZEC CIENISTY
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • STARZEC CIENISTY
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • MALINA MOROSZKA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • TURZYCA PCHLA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY

Centrum Badań
i Ochrony Roślin Górskich
Przejdź do CBiORG »