GATUNKI ROŚLIN WYBRANE DO PROJEKTU

Rozrzutka brunatna Woodsia ilvensis

Fot. Dominika Kustosz

Status

W Polsce i w Karpatach Polskich gatunek krytycznie zagrożony – CR.

Opis gatunku

Hemikryptofit, bylina wysokości 5-10 cm, podwójnie pierzasta, podłużna blaszka liściowa, ogonek i blaszka okryte łuskami.

Siedliska

Szczeliny i piargi skał bezwęglanowych (andezyt),gleba inicjalna (litosol i regosol).

Występowanie

Gorce, na górze Wdżar (760 – 765 m n.p.m.), ok. Kluszkowiec.

Zagrożenia

Populacja karpacka rozrzutki brunatnej zagrożona jest przez naturalną sukcesję drzew i krzewów oraz bujną roślinność zielną.

Projekt współfinansowanyprzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • TURZYCA PCHLA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • MALINA MOROSZKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • STARZEC CIENISTY
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • STARZEC CIENISTY
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • MALINA MOROSZKA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • TURZYCA PCHLA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY

Centrum Badań
i Ochrony Roślin Górskich
Przejdź do CBiORG »