GATUNKI ROŚLIN WYBRANE DO PROJEKTU

Turzyca pchla Carex pulicaris

Fot. Renata i Marek Kosińscy

Hemikryptofit, bylina wysokości do 20 cm, tworząca luźne kępy.

Status

W Polsce gatunek narażony – VU, w Karpatach Polskich zagrożony – EN.

Opis gatunku

Siedliska

Torfowiska niskie i przejściowe, torfiaste łąki i potorfia.

Występowanie

Europa Północna, Zachodnia i Środkowa (granica zasięgu biegnie przez Polskę); w Karpatach znana z kilkunastu stanowisk, najbliżej Tatr notowana w Rowie Podtatrzańskim na Polanie Biały Potok oraz na Polanie „Pod Skocznią”, a także w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Puścizna Rękowiańska).

Zagrożenia

Podstawowym zagrożeniem turzycy pchlej jest mała liczebność karpackich populacji oraz osuszanie i przekształcanie siedlisk.

Projekt współfinansowanyprzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • TURZYCA PCHLA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • MALINA MOROSZKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • STARZEC CIENISTY
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • STARZEC CIENISTY
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • MALINA MOROSZKA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • TURZYCA PCHLA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY

Centrum Badań
i Ochrony Roślin Górskich
Przejdź do CBiORG »