GATUNKI ROŚLIN WYBRANE DO PROJEKTU

Głodek karyntyjski Draba siliquosa

Fot. Paweł Olejniczak

Status

W Karpatach Polskich gatunek krytycznie zagrożony – CR.

Opis gatunku

Chamefit, drobna bylina do 15 cm wysokości, rośnie pojedynczo lub tworzy małe, luźne darnie, owoc w postaci łuszczynki.

Siedliska

Gleba inicjalna w strefie słabo zmylonityzowanych skał granitowych, na trawiasto-skalnych gzymsach.

Występowanie

Zachodnie zbocze Grani Żabiego w Tatrach Wysokich (1800 m n.p.m.).

Zagrożenia

Największym zagrożeniem jest nieliczna populacja, rosnąca pojedynczo lub w małych grupkach na przestrzeni zaledwie kilku metrów. Siedliska żlebu, w którym występuje głodek karyntyjski, narażone są na niszczące działanie lawin kamiennych i śnieżnych.

Projekt współfinansowanyprzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • TURZYCA PCHLA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • MALINA MOROSZKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • STARZEC CIENISTY
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • STARZEC CIENISTY
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • MALINA MOROSZKA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • TURZYCA PCHLA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY

Centrum Badań
i Ochrony Roślin Górskich
Przejdź do CBiORG »