GATUNKI ROŚLIN WYBRANE DO PROJEKTU

Warzucha tatrzańska Cochlearia tatrae

Fot. Anna Delimat

Status

W Polsce i w Karpatach Polskich gatunek narażony na wyginięcie – VU, V.

Opis gatunku

Roślina dwuletnia, rzadziej wieloletnia, 5-30 cm wysokości, o pędach bocznych pokładających się lub łukowato wzniesionych, liście odziomkowe, zebrane w różyczkę, o długich ogonkach i szeroko jajowatosercowatej blaszce, prawie całobrzegie, kwiaty o płatkach białych 4-8 mm długości, zebrane w szczytowate, groniaste kwiatostany, owocem jest eliptycznodentoidalna lub odwrotnie jajowatokulista łuszczynka 5-8,5 mm długości i 2,5-4 mm szerokości, nasiona ok. 1 mm długości, po 5-7 w każdej komorze łuszczynki.

Siedliska

Wilgotne piargi i żwirowiska w żlebach oraz na ścianach i półkach skalnych o wystawie północnej i wschodniej, na litosolach i regosolach wytworzonych z granitów, zmylonityzowanych granitów i mylonitów.

Występowanie

Wyłącznie w Tatrach Wysokich, stwierdzony dotąd na 12 stanowiskach w rejonie Morskiego Oka, gdzie występuje od piętra kosodrzewiny po piętro turniowe (1595–2390 m n.p.m.).

Zagrożenia

Sąsiedztwo szlaków turystycznych i dróg wspinaczkowych, gdzie pojedyncze rośliny są narażone na przypadkowe zniszczenie.

Projekt współfinansowanyprzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • TURZYCA PCHLA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • MALINA MOROSZKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • STARZEC CIENISTY
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • STARZEC CIENISTY
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • MALINA MOROSZKA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • TURZYCA PCHLA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY

Centrum Badań
i Ochrony Roślin Górskich
Przejdź do CBiORG »