Projekty naukowe

projekty aplikacyjne

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie gatunków zwierząt.
Inwentaryzacja obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin.
Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji siedlisk wodnych Białowieskiego Parku Narodowego oraz związanych z nimi ekosystemów. Identyfikacja ich zagrożeń oraz opracowanie wytycznych do ich ochrony i monitoringu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i gatunków Natura 2000.
Kierownik projektu:
ENV.B.3/2014/SER/0036 EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores.
Kierownik projektu: Katrina Marsden, Adelphi
ENV.B.3/SER/2013/0003 Support to the European Commission's policy on large carnivores under the Habitats Directive — phase two.
Kierownik projektu: Luigi Boitani
ENV.B.3/SER/2013/0003 Support to the European Commission's policy on large carnivores under the Habitats Directive — phase two.
Kierownik projektu: Luigi Boitani
Wykonanie projektów planów ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
KIK-65 Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły, jako korytarza ekologicznego.
Kierownik projektu: mgr Piotr Rymarowicz
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza czwarta.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
115/E-343/SPB/MSN/P-04/ DWM27 Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności.
Kierownik projektu: prof. dr hab. M. Kozakiewicz
IAS Gatunki Obce w Polsce.
Kierownik projektu:

dr Wojciech Solarz

tel.: 12 370 35 39