Projekt

2016/23/P/NZ9/03951/3 Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations BEAR HEALTH.
Kierownik projektu:Prof. Djuro Huber
Wykonawcy:

dr Agnieszka Sergiel

tel.: 12 370 35 64
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:910 172,00 PLN
Okres realizacji: 2018 - 2020
Lista projektów