Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezkręgowce

test

W niniejszym opracowaniu Polskiej czerwonej księgi zwierząt - Bezkręgowce opisano 236 gatunków bezkręgowców, w tym: 1 gatunek pijawki, 2 gatunki skorupiaków, 5 gatunków pajęczaków, 198 gatunków owadów i 30 gatunków mięczaków. Jest to więc zaledwie 0,8% wszystkich gatunków zwierząt bezkręgowych notowanych w Polsce i niespełna 10 procentowa próbka gatunków wymarłych i zagrożonych spośród wpisanych na karty naszej krajowej „Czerwonej listy zwierząt ..” (Głowaciński – red. 2002).