4.76 zł (+ 5% VAT)

Studia Naturae
Tom 61 Rok wydania 2013


Adamski P.

Preferencje siedliskowe i biologia rozrodu niepylaka mnemozyny Parnassius mnemosyne oraz ich znaczenie dla ochrony gatunku


7.62 zł (+ 5% VAT)

Studia Naturae
Tom 60 Rok wydania 2013


Szarek-Gwiazda E.
Czynniki kształtujące stężenia metali ciężkich w rzece Rabie i niektórych karpackich zbiornikach zaporowych